Jeleni z NP Šumava se dožívají vysokého věku

Mnoho jelenů, kteří zůstávají trvale na území NP Šumava, se dožije velmi vysokého věku. Z několika čelistí uhynulých nebo ulovených jelenů určil Ústav ochrany lesa a myslivosti z Lesnické fakulty v Brně výši jejich stáří od 18 do 24 let.

U jelena lesního ukládá plán péče Národního parku Šumava (NP) výrazné snížení populační hustoty a zlepšení struktury populace – jde především o dodržení poměru pohlaví a věkové složení. Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, jsou v honitbách NP Šumava přijímána určitá opatření – lov zvěře je zde především nástrojem k redukci stavů, není komerční. Co se týče zlepšení poměru pohlaví, je v NP Šumava omezen lov starších jelenů – před 15 lety byl zastaven na tři roky lov jelenů II. a III. věkové třídy. Poté byl jejich lov povolen, ale jen těch jedinců, kteří mají členitost paroží do osmeráka. V současné době je povolen lov vidlicových desateráků této věkové třídy. Za jeden rok se na honební ploše s rozlohou téměř 68 000 ha uloví okolo 30 kusů těchto jelenů.

Na území Národního parku Šumava zimuje okolo tisíce kusů jelení zvěře, z toho je cca 390 jelenů, 420 laní a 200 kolouchů. Během vegetačního období je celkové číslo díky migraci a přírůstu (narození kolouši) vyšší – cca 1500 – 2000 kusů jelení zvěře. Přirozený poměr pohlaví je 1:1. V průměru posledních pěti let je poměr pohlaví jelenů a laní 1:1,1.

„Nyní proběhl první termín sčítání zvěře, druhý je určen státní správou na 12. března. Cílem je zjistit z přímého pozorování, kombinovaného dalšími metodami, co nejpřesnější údaje o početnosti zvěře. Ve volné přírodě nelze provést vlastní sečtení na jeden kus, protože se zvěř pohybuje a migruje, přesná čísla získáme
v přezimovacích obůrkách,“ sdělil referent sekce Péče o ekosystémy NP Šumava Adam Jirsa. Migrace a pohyb zvěře v NP Šumava je také sledován pomocí telemetrie – v současné době je takto monitorováno 8 jelenů a 7 laní.

Jedním ze způsobů určování věku jelenů je posouzení obrusu chrupu. V tomto případě se udává obvykle nejvyšší věk jelenů 12 let a následuje 12 +. První prohlídky čelistí z ulovených nebo uhynulých kusů jelenů z NP Šumava však ukazují na věk daleko vyšší. Pro potvrzení tohoto úsudku dopravili pracovníci ze sekce Péče
o ekosystémy NP Šumava tři vybrané čelisti k posouzení věku na Lesnickou fakultu v Brně – Ústav ochrany lesa a myslivosti. Odborným průzkumem „šumavských čelistí“ tzv. Mitchelovou metodou se zabýval Ing. Jan Dvořák, Ph.D. – výsledkem bylo určení věku jelenů na 18, 21 a 24 let.

„Jsme přesvědčeni, že jeleni v národním parku se mohou dožívat vyššího věku, než jeleni v komerčně využívaných honitbách. Dlouhověkost jelenů je ale pravděpodobně individuální záležitostí jako u lidí. Máme několik nálezů i z dalších lokalit. Pokud se podaří provést přesné určení věku a zdokumentování jejich životopisu, budeme
o výsledku průzkumu informovat odborníky i veřejnost,“ řekl Adam Jirsa. 

Zdroj: J. Zvettlerová, tisková referentka Správy NP a CHKO Šumava