Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

V následujícím článku je popis způsobu vytvoření Návrhu na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků, kterým musí projít všechna myslivecká sdružení, vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku (např. nutná změna názvu, změna stanov atd.). Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 5. června 2015