Jak vytvořit návrh na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků

V následujícím článku je popis způsobu vytvoření Návrhu na zápis změn zapsaných údajů do veřejného rejstříku spolků, kterým musí projít všechna myslivecká sdružení, vzhledem k platnosti nového občanského zákoníku (např. nutná změna názvu, změna stanov atd.).

Samotný článek je doplněn o vzory dokumentů, které jsou pro tento návrh nutné vytvořit, a to včetně vzoru stanov mysliveckého sdružení. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 27. července 2015