Jak to bude se zákonem o myslivosti?

S blížícím se termínem uzavírání nových nájemních smluv na pronájem honiteb se stále častěji diskutuje o tom, zda bude ještě před uzavřením smluv novelizován zákon o myslivosti či nikoliv. Já jsem přesvědčen, že by to stát nemělo. Nové smlouvy by se podle mého názoru měly uzavírat podle stávajícího zákona, který má dostatek nástrojů jak pro vlastníky pozemků, tak pro uživatele honiteb. Více zde

Zdroj: www.myslivost.cz, 9. května 2012