Jak je to s ocelovými broky?

Pro letošní loveckou sezonu začaly platit změny v používání brokových nábojů. Zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb., v platném znění, zakazuje s účinností od 31. prosince 2010 používat k lovu vodního ptactva „náboje s olověnými broky“.

Tento zákaz není žádná novinka. Dohoda o používání netoxických broků je již z roku 1991 a platí řadu let v mnoha státech nejen na americkém kontinentu, ale postupně je přijímán i v Evropě. Cíl je jednoznačný – zamezit kontaminaci přírody olovem. To znamená, že by neměly být užívány ani náboje, obsahující poměděné olověné broky. Vrstvička mědi tvoří dost chatrnou ochranu povrchu broku a navíc je prokázán toxický vliv mědi na plankton a měkkýše. Zbývá tedy střelivo s hromadnou střelou z jiných kovů. V úvahu prakticky přichází jen vizmut, wolfram, zinek, a železo.
Mezi myslivci koluje spousta polopravd, fám a různých dezinformací. Rozhodli jsme se, že se pokusíme na nejčastější dotazy odpovědět a předat čtenářům co nejvíce informací. Článek od výzkumníků přinášíme na jiném místě tohoto čísla, pro další praktické informace jsme se obrátili do prodejní praxe, požádali jsme o odpověď na několik nejčastějších dotazů Tomáše Snížka, zástupce našeho největšího prodejce zbraní a střeliva, firmy ARMS CZ. Více na: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Srpen—2011/Jak-je-to-s-ocelovymi-broky-.aspx

Zdroj: www.myslivost.cz, 2. srpna 2011