Jak dál s mysliveckým plánováním – možnosti řešení stávajícího stavu

V předchozích dvou příspěvcích jsem se věnoval legislativě a nejčastějším problémům mysliveckého hospodaření v praxi. Rád bych na tuto problematiku navázal a zhodnotil možnosti řešení stávajícího neuspokojivého stavu. Cílem jakéhokoliv systému hospodaření se zvěří by mělo být zajištění vyváženého stavu mezi zvěří a prostředím dosažením tzv. únosných stavů zvěře. Za únosný stav se tedy považuje stav, kdy jsou stavy zvěře na takové výši, při které nedochází k nadměrnému poškozování prostředí a zároveň jejich početnost umožňuje přiměřené lovecké vyžití. Únosné poškození okusem, ohryzem a loupáním je udáváno procentickým podílem v různé výši a nemá bohužel oporu v současné legislativě. Více zde: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Zari—2011/Jak-dal-s-mysliveckym-planovanim—moznosti-reseni.aspx 

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 25. září 2011