Zástupce České republiky zvolen členem byra Fóra Spojených národů pro lesy

V New Yorku na zvláštním zasedání Fóra Spojených národů pro lesy (UNFF) volili nové členy byra. Za východoevropskou skupinu zemí byl zvolen zástupce České republiky, Tomáš Krejzar, ředitel odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství Ministerstva zemědělství.

Nově zvolenému byru bude předsedat Kanada, která zastupuje regionální skupinu západoevropských a ostatních zemí. Za asijsko-pacifickou regionální skupinu pokračuje ve svém mandátu Čína, v případě regionální skupiny latinskoamerických a karibských zemí bude nadále vykonávat svůj mandát Brazílie. Byro se poprvé oficiálně schází na jednání dnes, tedy ve středu 27. dubna, po skončení zasedání AHEG1.

Úkolem zástupce ČR v byru bude nejen reprezentovat 23 evropských zemí, ale i zajišťovat komunikaci s partnery z Evropské unie.

V loňském roce byl na základě rezoluce Valného shromáždění OSN prodloužen mandát UNFF do roku 2030. Hlavními cíli UNFF jsou dlouhodobě:

– zastavit celosvětový úbytek lesů prostřednictvím uplatňování udržitelného obhospodařování lesů,

– zvýšit ekonomické, sociální a environmentální přínosy pro společnost plynoucí z obhospodařování lesů,

– celosvětově zvýšit podíl lesů obhospodařovaných trvale udržitelným způsobem,

– mobilizovat potřebné finanční zdroje.

Hlavním úkolem nového byra bude koordinovat přípravu Strategického plánu na období 2017–2030 a čtyřletého pracovního programu k dosažení těchto cílů.

UNFF je jediným orgánem OSN, který řeší otázky lesů a lesního hospodářství na globální úrovni v celém rozsahu aspektů environmentálních, ekonomických a sociálních. Základním dokumentem je tzv. Nástroj Spojených národů pro lesy (UN Forest Instrument) sjednaný v roce 2007.

Zdroj: Aktualita Mze, 27. dubna 2016