České lesy churaví, malé stromky ožírá přemnožená zvěř

České lesy stále patří mezi nejvíce nemocné v Evropě, jejich zdravotní stav se od roku 2000 znovu zhoršil. Překážkou ozdravění lesů jsou přitom na některých místech vysoké stavy spárkaté zvěře, která malé stromky okusuje. Upozorňuje na to poslední Zpráva o stavu životního prostředí.

Česko má stále vysoký podíl jehličnatých lesů, především smrku, i když listnáčů postupně přibývá. Tempo by mohlo být rychlejší, pokud by v lesích nežilo příliš mnoho jelenů, srnců nebo mufloni. Více zde:

Zdroj:www. agris.cz, 26. listopadu 2014