Hlavní jarní úklidový termín je úspěšně za námi, ale přírodu a svět uklízíme dál! Kdo bude největším odpadkovým hrdinou?

Uplynul duben měsíc plný úklidových akcí kampaně Ukliďme svět, kterou zaštiťuje Český svaz ochránců přírody. V České republice jde již o 32. ročník dobrovolnických úklidů, které jsou součástí světové kampaně Clean Up The World. Zatím máme hlášeno 350 jarních úklidů s tisíci dobrovolníků a další se ještě chystají. Doprovodné fotografické soutěže se blíží do finále.

Hlavní jarní termín kampaně Ukliďme svět 23. března byl sice zkropený deštěm, ale ani to neodradilo mnohé dobrovolníky od úklidů nepořádku v přírodě a ve svém okolí. Další úklidy se konaly již v lepším počasí a konají se dále!

„Na úklidové akce jsme díky podpoře mohli dobrovolníkům kromě metodické podpory zdarma poskytnout i potřebné pomůcky, pytle na úklid a dětem i rukavice. Všem úklidovým dobrovolníkům my, ale hlavně příroda, moc děkujeme,“ komentuje průběh jarních úklidů Lucie Horáková z týmu Ukliďme svět Českého svazu ochránců přírody.

Dobrovolní organizátoři úklidů průběžně zasílají zprávy o proběhlých akcích s údaji o počtu účastníků, posbíraných kilogramů odpadu, s hodnocením či také fotografiemi z úklidu. A z ohlasů je vidět, že se akcím daří.

„Celkově akci považuji za úspěšnou. Od předchozích let je znatelné, že v daném úseku došlo k ponížení odpadků vyhozených v lesním porostu.“ Tak hodnotí akci organizátor úklidu v Olomouckém kraji.

„Zprávy z úklidů jsou velmi důležité pro zhodnocení efektivity projektu a je samozřejmě potěšující vidět, že dobrovolnické úklidy jsou hodnoceny pozitivně, mají kladný vliv na okolí, přírodu a jsou užitečnou i radostnou aktivitou, na kterou se nejenom děti těší,“ říká k tomu koordinátorka z týmu Ukliďme svět Lucie Horáková.

Při úklidu se dobrovolníci zaměřují na své bezprostřední okolí ve městech, obcích, uklízejí odpadky v přírodě, v lesích, podél cyklostezek či také v řekách, jako např. v České Kamenici, kde dobrovolníci spolupracovali i s rybáři. Do úklidu se zapojují organizace i jednotlivci, města, obce i školy, děti, senioři i např. včelaři, tak jako při úklidu okolí obce Vřesiny v Moravskoslezském kraji.

„Letošní ročník byl opravdu našlapaný novými tvářemi a jsem nesmírně ráda, že je to akce, která má smysl,“ tvrdí organizátorka úklidu s názvem Ukliďme údolí Oslavy.

Při zapojení škol se žáci o problematice odpadů učí na základě vlastních zkušeností z úklidu přímo v terénu. V rámci kampaně tedy dochází nejen k úklidu, ale i k motivaci dalších zájemců do úklidu, zapojení se v rámci zorganizované akce či kupř. při individuální procházce po okolí. Důležitým aspektem je též snaha o prevenci, předcházení vzniku volně pohozených odpadků či černých skládek.

Často se dobrovolníci do úklidu zapojují pravidelně, tak jako organizátoři úklidu okolo říčky Bradavy: „Do akce Ukliďme svět se naše organizace zapojuje snad od jejího počátku. Bohužel je stále co uklízet. Na druhou stranu jsou v našem okolí i lidé, kteří se o své okolí zajímají, a jeho stav jim není lhostejný. Také si velmi ceníme toho, že k úklidu a pozornosti o okolní prostředí vedou i své děti. A za to jim patří velký dík.“

Dobrovolnické úklidy přírody nekončí, blíží se však uzávěrka pro zasílání fotografií do doprovodných soutěží, která je 31. května. Soutěží se s těmito čtyřmi tématy: Odpadlíci, Odpadkový hrdina, Kuriozita, Před a Po.

V rámci tématu Odpadlíci dobrovolníci fotí celý svůj uklízecí tým. Odpadkový hrdina je téma, kdy jsou zachycovány při úklidu děti, které dávají odpadkům „na frak“. Fotografie s tématem Kuriozita zaznamenávají bizarní kusy odpadku, které při úklidu dobrovolníci našli, a Před a po dokumentuje stav vybraného místa úklidu před ním a hned po uklízení.

Informace ke kampani Ukliďme svět, dobrovolnickým úklidům i k fotografickým soutěžím, jsou k dispozici zde.

Hlavní podzimní termín kampaně připadá letos na 20. září, na Celosvětový úklidový den.

Ukliďme svět v roce 2024 podporují: Ministerstvo životního prostředí, Hlavní město Praha, DPD CZ, DB Schenker. Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!

Ilustrační foto: archiv ČSOP

Zdroj: Český svaz ochránců přírody