FSC ČR vydává výukový manuál pro pedagogy o šetrném lesním hospodaření

V  rámci svého pedagogického programu o šetrném lesním hospodaření, certifikaci lesů a odpovědné spotřebě právě vydalo občanské sdružení FSC ČR (Forest Stewardship Council Česká republika) speciální výukový manuál pro učitele a lesní pedagogy. Ten by jim měl posloužit jako kompletní step-by-step průvodce výukou jak v přírodě, tak v prostředí školy.

Výukový manuál „FSC – Pro les, dobré pro lidi“ si klade za cíl přiblížit žákům šetrné, přírodě blízké hospodaření s lesem se zvláštním zaměřením na systém certifikace Forest Stewardship Council (FSC). Manuál poskytuje podklady pro srovnání neekonomického holosečného, monokulturního hospodaření s hospodařením blízkým přírodě, které podporuje přírodní procesy. Smyslem výuky je přijmout les jako multifunkční ekosystém, nezbytný pro naši planetu. Budou představeny principy lesní certifikace FSC spojující environmentální, sociální a ekonomické aspekty lesního obhospodařování. Žáci budou aktivně zapojeni do hledání řešení celosvětových problémů ochrany lesů v malých týmech, formou diskuze i prožitkovými hrami v interiéru školy i v přírodě. Výukový manuál si rovněž klade za cíl zvýšit informovanost o zodpovědném zacházení s lesními zdroji především u mládeže, a to pomocí zprostředkování vědomostí, zkušeností a řešení praktických problémů.

„Program i výukový manuál vycházejí z dlouholetých zkušeností FSC s šetrným hospodařením nejen v České republice, ale na celém světě. Vzdělávací materiály byly přizpůsobeny potřebám žáků na základě připomínek pedagogů z celé České republiky. Chtěli jsme, aby materiály byly snadno přístupné, nabízely různé varianty výuky a poskytovaly ucelený přehled o ochraně mizejících světových lesů. Také bylo naší snahou nabídnout inovativní pohled na řešení sociálních, ekonomických i ekologických problémů spojených s hospodařením v lese a to co možná nejzábavnější a poutavou formou. Dosud totiž takový komplexní materiál v České republice chyběl,“ říká Kateřina Žaludková, vedoucí pedagogického programu FSC ČR, o. s. Manuál lze využít v hodinách biologie, ekologické výchovy, zeměpisu, občanské výchovy apod. Obsah osnov je rozdělen na dvě části: teoretická část „FSC ve vyučování“ a praktická část „FSC v lese“. Výukové materiály jsou koncipovány pro druhý stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Manuál je také dostupný v elektronické formě na stránkách Výukového programu FSC ČR: http://www.czechfsc.cz/vyukovy-program-/vyukovy-manual-pro-ucitele-a-lesni-pedagogy.html.

Základní ideou FSC (Forest Stewardship Council) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. Proto FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky. Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem. FSC ČR, o. s. (http://www.czechfsc.cz/) od roku 2002 pracuje na prosazování značky FSC v České republice v lesním hospodaření, dřevozpracujícím a papírenském průmyslu a mezi laickou i odbornou veřejností. Výukový program je součástí projektu FSC ČR „Les nebo paseka? Otázka pro lesníky a širší veřejnost.“ Tento program byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancován Jihomoravským krajem.

Kontakt:

Mgr. Martin Koubek, PR, FSC ČR, o. s., tel. 737 085 007, e- mail: martin.koubek@czechfsc.cz
Mgr. Kateřina Žaludková, výukový program FSC ČR, tel. 724 511 486, e-mail: zaludková@czechfsc.cz

Zdroj: http://www.enviweb.cz/, 18. prosince 2011