ForCES aneb lesní certifikací k lepším ekosystémovým službám

Mezinárodní organizace FSC spustila v roce 2011 pětiletý projekt ForCES (Forest Certification for Ecosystem Services), který má zajistit přístup držitelům certifikátu k nově vznikajícímu trhu s ekosystémovými službami. Mezi ekosystémové služby patří biodiverzita, ochrana vody, ochrana půdy, ukládání uhlíku a rekreační funkce.

V roce 2011 se FSC ve spolupráci s OSN (program pro ochranu životního prostředí) zaměřila na pilotní projekt – certifikace lesů pro ekosystémové služby, který měl vést k úpravě a přizpůsobení standardů FSC na rozvíjejících se trzích ekosystémových služeb.

Na základě tohoto projektu nyní FSC připravuje nový dokument (FSC-PRO-30-002), který prokáže dopad certifikace FSC na ekosystémové služby, v němž bude popsán princip měření pozitivního dopadu certifikace. Společně s tímto dokumentem provádí FSC také průzkum trhu souvislosti pozitivních dopadů certifikace FSC na životní prostředí – například na biologickou rozmanitost a ochranu půdy –  a tržní poptávky po ekosystémových službách, které lesy nabízejí.
Na základě tohoto průzkumu budou moci vlastníci FSC certifikovaných lesů, kteří splní pravidla týkající se ekosystémových služeb uvedených v příloze C mezinárodních obecných indikátorů, používat nová související propagační prohlášení.

FSC se tímto snaží najít nové cesty jak přímo odměnit lesní hospodáře za ochranu ekosystémových služeb. Hlavním cílem výše uvedených činností je otestování použitelnosti a tržního potenciálu nových nástrojů trhu ekosystémových služeb prostřednictvím ForCES.

Zdroj: http://www.czechfsc.cz, 6. ledna 2016