Faremní chov divočáků

Za 3 roky etablovala maďarská firma Kerfa Vad, Kft. faremní chov divočáků schopný reprodukovat nejenom jedince na rozšíření vlastního stáda, ale i na prodej ať už v podobě lovných (kanci) nebo plemenných zvířat (bachyňky a lončáci). Společnost působí nedaleko obce Kerta ve Veszprémské župě (cca 120 km od hranic se Slovenskem).

Legislativní úprava chovu divoké zvěře v Maďarsku hovoří o třech typech zařízení na chov divoce žijících zvířat. První jsou obory o minimální rozloze 500 ha (v případě divočáků je to 200 ha). V nich se zvířata chovají výlučně na to, aby byly později „zhodnocené“ lovecky. Dalším typem chovu je park (rezervace), založený ze studijních, výzkumných nebo prezentačních důvodů. Jeho minimální výměra není legislativně upravena. Třetím typem chovného zařízení je farma, v tomto případě také není stanovena minimální výměra. Tento typ zařízení, na rozdíl od předcházejících dvou, může založit i osoba (fyzická či právnická), která nemá oprávnění lovit na příslušném pozemku.

Myšlenka na vznik farmy s chovem divočáků vznikla v roce 2007, kdy si majitelé firmy Kerfa Vad uvědomili, že okolní obory při svém systému chovu nedokáží aktivně kontrolovat a rozšiřovat populaci divočáků, po níž rostla neustále poptávka. Také nedokázali zabezpečit nový genofond pro potřeby tamních lovců. V současné době farma obnáší 5 hektarů pevných ohrad; celková výměra farmy je v současné době 12 hektarů. Zvýšená výměra je k dispozici kvůli tomu, aby se mohly zregenerovat „vybydlené“ ohrady. Postupem času vysadili na této farmě 30 000 stromů a keřů, které poskytují zvířatům úkryt a také možnost realizovat některé komfortní formy chování. Důležitou podmínkou pro uznání chovu je zdroj pitné vody, vybudování úkrytů před nepřízní počasí s podestýlkou (pšeničná sláma)

Přirozená reprodukce

Mateřské stádo je rozdělené do skupin po 4 bachyních, kterým je „přidělen“ jeden kanec. Páření je oproti volné přírodě posunuté o jeden měsíc, takže se prasátka rodí od poloviny března do poloviny května. V průměru jedna bachyně zde odchová ročně 4-5 mláďat. Odstav se provádí ve věku 4,5 až 5 měsíců. Zároveň s odstavem se vykonává i oddělování zvířat do skupin podle pohlaví a odčervování mláďat. Odchov probíhá ve skupinách po 12 až 15 jedincích. Skupinu je nejlepší vytvořit ze zvířat pocházejících z jedné ohrady. Pokud to není možné, je třeba upřednostnit zvířata ze sousedních ohrad (kde docházelo ke styku zvířat přes plot). Nejlepší prevencí v případě smíchání úplně cizích jedinců je jejich „naskladnění“ do cizího prostředí. Stres z přemístění do nového prostředí potlačí agresivitu zvířat. K vytvoření hierarchie dochází následně při menších rozbrojích. Velikost odchovné plochy na skupinu je 20×40 m.

Bachyně na chov a kňoury na lov

První větší obchod realizovala farma v loňském roce, kdy do rakouské obory prodala pro osvěžení krve 30 bachyněk s průměrnou hmotností 45-50 kg. Odběratel byl s jejich kvalitou spokojený tak, že projevil zájem o nákup další skupiny zvířat i v letošním roce. Odchované divočáky hodlá společnost prodávat ve věku 4-5 let.

V omezené ploše ohrady se velmi brzo vyčerpají přirozené zdroje krmiva. Proto je nutné zvířata přikrmovat prakticky po celý rok. Základem krmné dávky jsou obiloviny (kukuřice a ječmen). K tomu v zimě řepa a v létě zelené krmivo, resp. dužinaté plody.

Kritickým obdobím v životě prasnic je pozdní březost, porod a začátek laktace. V tomto období se podávají bachyním krmné směsi medikované antiparazitiky. Podobné je to i s krmením čerstvě odstavených mláďat. 

Přísné zdravotní standardy

Důležitou podmínkou pro založení chovu plemenných zvířat bylo potvrzení jejich dobrého zdravotního stavu. Kompletní testy základního stáda (vyšetření na TBC, brucelózu, leptospirózu, PRRS a klasický mor prasat) prověřily dobrý zdravotní stav zvířat a chov získal statut chovu bez nebezpečných nákaz, což mu umožňuje volně distribuovat plemenná zvířata na prodej (lov i další chov). Vyšetření se u kanců provádí každých 6 měsíců (všichni jedinci), u 20 % bachyní z kmenového stáda se odebírají vzorky ve 12-měsíčních intervalech.

Zdroj: www.agronavigator.cz, 2. září 2011