FAKULTA LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ ČZU pořádá národní kolo mezinárodní lesnické soutěže YPEF

ypefFakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) pořádá ve dnech 29.-30. 4. 2015 národní kolo 5. ročníku mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích (Young People in European Forests – YPEF). Soutěž se uskuteční v Kostelci nad Černými lesy. V národním kole se spolu utkají vítězná družstva z regionálních kol, a to ve dvou kategoriích, 13-15 a 16-19 let.

YPEF je znalostní soutěž určená žákům a studentům všech základních a středních škol. Jejím cílem je zlepšit povědomí žáků, studentů, ale i široké veřejnosti o významu lesů a lesnictví v současnosti. ,,Projekty, jako je soutěž YPEF, mají velkou perspektivu. Je nezbytné, abychom zvyšovali povědomí o důležitosti lesnictví u veřejnosti, zejména pak u mladých lidí. YPEF pro tuto činnost vytváří ideální prostor,“ uvedl děkan FLD ČZU prof. Ing. Marek Turčáni, PhD.

Tříčlenné týmy budou soutěžit ve třech částech. V rámci prvního úseku soutěžící předvedou prezentace v anglickém jazyce na téma Život v lese. Teoretická část v sobě bude skrývat písemný test s otázkami z oblasti přírody, lesů a lesnictví minimálně 19 evropských zemí a všeobecné otázky týkající se stejné problematiky tentokrát z celé Evropy. Část otázek bude realizována v anglickém jazyce. Účastníci mají možnost se na test připravit nejen ve školních lavicích, ale i pomocí studijních materiálů publikovaných na webu YPEF. Praktická část pak bude ve znamení poznávací soutěže z oborů botaniky, zoologie, dřevařství, těžby a dendrometrie a uskuteční se v Arboretu Fakulty lesnické a dřevařské ČZU.

Slavnostního vyhlášení výsledků se zúčastní náměstek Ministerstva zemědělství pro lesní hospodářství Patrik Mlynář. Vítězný tým pak bude bojovat v mezinárodním kole, které proběhne v září v Brasově, Rumunsko.

Soutěž poprvé proběhla ve školním roce 2010/2011, na letošním 5. ročníku se podílejí lesnické instituce přibližně z 10 zemí celé Evropy. Akci podporuje Ministerstvo zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a některé soukromé společnosti.

Zdroj: www.enviweb.cz, 26. dubna 2015