Evropská unie posílí národní programy ochrany rostlin

Evropská unie podpoří národní programy ochrany rostlin proti škůdcům celkovou částkou 19 mil. EUR.

Německo obdrží vedle šesti dalších členských zemí finanční pomoc na ochranu proti tesaříkům Anoplophora glabripennis a Anoplophora chinensis. Oba škůdci dřeva napadají zdravé stromy a mohou během několika málo let způsobit jejich odumření. Riziko dalšího zavlékání škůdců a nebezpečí pro ekosystém lesa je vysoké.

„Význam zdravotního stavu rostlin je často podceňován“, říká eurokomisař pro zdravotnictví a politiku spotřebitele John Dalli. Přesto by mohl mít pro lidstvo katastrofální důsledky. Jako příklad uvedl téměř kompletní zničení úrody brambor v Irsku v 19. století v důsledku zavlečení plísně bramborové ze Střední Ameriky. „Proto je nutné řešit takové problémy co nejdříve“.

Schválená částka představuje největší finanční příspěvek, který EU poskytla od roku 1997, kdy nabylo platnosti nařízení o kofinancování ochrany rostlin. Prostředky budou rozděleny pro Kypr, Německo, Itálii, Maltu, Nizozemsko, Portugalsko a Španělsko, které požádaly EU o pomoc.

Zdroj: http://www.agronavigator.cz/, 21. listopadu 2011