Dotace pro myslivost v roce 2012

Kdo pravidelně sleduje vývoj možností využívání státních finančních podpor do myslivosti nebo kdo tyto podpory přímo pravidelně využívá, jistě přivítá informaci, že i v minulém roce zůstal objem poskytovaných podpor na úrovni předchozích let. Jejich využívání bylo spíše ovlivňováno zájmem samotných žadatelů, než pouze objemem finanční částky, kterou stát vyčlenil pro potřeby myslivosti. Celkovou výši poskytovaných finančních prostředků tak určovaly aktivity myslivců a nikoliv nějaká restriktivní opatření sledující maximální limity jejich čerpání. Struktura vyžívání dotací se stabilizovala především do podpory vytváření vhodného prostředí pro přežívání zvěře v honitbách. Na obdobných principech jsou postavena i pravidla jejich využívání pro rok 2012. Záleží tedy jen na aktivitách myslivců, jak využijí nabízenou pomoc a jak budou chtít přispět k ochraně zvěře a jejího přírodního prostředí a ke snižování negativních dopadů, které zvěř působí v zemědělství a lesnictví. Více zde

Zdroj: www.myslivost.cz, 27. května 2012