Dobytek vs. zvěř na pastvinách: Boj o potravu a prostor!

Jedním z rysů zemědělské výroby po roce 1989 v podhorských a horských oblastech je značný nárůst ploch trvalých travních porostů využívaných k pastvě. Pro myslivecké hospodaření se jedná o málo vítanou změnu, protože řada honiteb přišla o veškeré plochy orné půdy a na nich pěstované atraktivní plodiny. Zvěř se navíc pastvinám vyhýbá a veškerý pohyb po honitbě je značně omezen nekonečnými ohradníky a ploty. Více zde: http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2011/Cervenec—2011/Dobytek-vs–zver-na-pastvinach–Boj-o-potravu-a-pr.aspx

Zdroj: www.myslivost.cz, 10. července 2011