Do lesa s lesníkem – 10. až 11. května 2011

Včera byla zahájena dvoudenní akce pořádaná v rámci Týdne lesů 2011. Lesní pedagogové připravili v Kunratickém lese „Lesní stezku“ s několika stanovišti na téma les, pěstování lesa, ochrana lesa. K vidění jsou ukázky těžby, lesní stroje i práci s koněm a nechybí ani nějaké to malé tvoření a vyrábění.

Program:

10. a 11. května od 8 – 17 hod.

Celý program je rozdělen na několik samostatných částí:

– lesnická stezka – stezka se třemi stanovišti na téma pěstování, ochrana a měření lesa – čas cca 1 hod.

– ukázky těžby, práce s koněm – bude probíhat po celou dobu

– výtvarná dílnička, doprovodné aktivity – v prostoru startu (cíle) u chaty Gizela bude připravené malé tvoření z přírodnin, doskočiště, dřevěný xylofon, stanoviště o dřevinách – volně přístupné

– není les jako les – procházka různověkými porosty s lesnickou mapou

– trubači – ukázky troubení – během celého dne

Přístupové cesty od metra Chodov a Roztyly budou vyznačené kvízovou stezkou. U chaty Gizela je otevřené ohniště, je možnost využít k opečení buřtů.

Na celé akci se spolupodílejí: Lesy hl. m. Prahy, Hlavní město Praha, Ministerstvo zemědělství ČR, Vojenské lesy a statky, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Lesy České republiky, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, MČ Praha 11.