Dne 3. března 2013 začalo platit nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které má zastavit uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh Evropské unie

EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Nařízení se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU.

Obchodujete se dřevem?

Dne 3. března 2013 začíná platit nařízení EU v oblasti dřeva (EUTR), které má zastavit uvádění nezákonně vytěženého dřeva na trh Evropské unie. Nařízení se dotkne všech, kdo obchoduje se dřevem nebo dřevařskými produkty, tedy i vás!

EUTR zakazuje uvádění nezákonně vytěženého dřeva a výrobků z tohoto dřeva na trh EU. Nařízení se vztahuje na dřevo a dřevařské výrobky poprvé uváděné na trh EU.

Proč potřebujeme EUTR?
Nezákonná těžba dřeva má závažné hospodářské, environmentální a sociální dopady na lesy, které na světě zbývají, a na komunity, které jsou na nich závislé. Vede také ke ztrátě příjmů ve výši milionů eur a kazí úsilí hospodářských subjektů dodržujících zákony, jako je ten váš. Nařízení tento problém řeší.

Koho se týká?

EUTR dělí ty, kdo obchodují se dřevem a dřevařskými výrobky, do dvou kategorií – hospodářské subjekty a obchodníci.

– Hospodářské subjekty, které poprvé uvádějí dřevo nebo dřevařské výrobky na trh EU, nesou hlavní díl odpovědnosti. Mají povinnost zavést systém řízení rizika, takzvaný systém „náležité péče“.

– Obchodníci, kteří nakupují nebo prodávají dřevo nebo dřevařské výrobky, které již byly uvedeny na vnitřní trh, mají povinnost pouze vést záznamy o svých dodavatelích a zákaznících, aby bylo možné dřevo snadno vysledovat.

Ať patříte mezi hospodářské subjekty nebo obchodníky, další informace o svých povinnostech (včetně „ systému náležité péče“) najdete zde:

http://ec.europa.eu/eutr2013

V blízké době zde také naleznete odkaz pro nejčastější dotazy.

http://eagri.cz/public/web/mze/lesy/eutr.html

Zdroj: www.agronavigator.cz, 1. března 2013