Divoká zvířata hynou kvůli neprostupné krajině

Losi, kteří zahynuli u Brna, nejsou v posledních letech jedinými velkými živočichy, kteří doplatili na budování nejrůznějších bariér v krajině.

V loňském roce srazila auta dva rysy v Beskydech a dvojnásobný počet rysů byl usmrcen stejným způsobem na Šumavě. Starší záznamy uvádějí, že v roce 2013 zahynul rys na dálnici D1 a o rok dříve byl sražen vlk v Beskydech. Několikanásobně vyšší počty usmrcených jedinců jsou zaznamenány u drobnějších živočichů – vyder, obojživelníků. Pomoci by mohly výstupy projektu [1], na kterém pracuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR s partnery [2].

„Pro velké savce je klíčová prostupnost krajiny, protože potřebují velký životní prostor. Losi a dálnice D1 jsou typickým příkladem – dálnice tvoří bariéru, kterou zvířata překonávají jen velmi

obtížně. Například pro přežití naší populace losů, která žije u Lipna, je klíčové, aby se sem mohla dostávat migrující zvířata z Polska. Připravujeme proto návrh ekologické sítě, která by na celém území naší republiky stanovila migrační koridory, které by měly pohyb živočichů usnadnit. Obdobné navazující ekologické sítě jsou navrženy také například v Německu a Polsku,“ vysvětluje Václav Hlaváč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Na dálnici D1 se nyní při její rekonstrukci vybudují čtyři nové ekodukty a vhodně upraví stávající mosty. Projekt, který Agentura ochrany přírody a krajiny ČR nyní zpracovává, by měl vymezit migrační koridory na celém území ČR a jeho výstupy by měly být podkladem pro územní plánování.

Poznámky:

[1] Projekt „Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR“ byl podpořen grantem z EHP fondů 2009-2014, z programu CZ02 Biodiverzita a ekosytémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu.

[2] Partnery projektu jsou EVERNIA s.r.o., Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Zdroj: www.ochranaprirody.cz, Foto: Josef Hlásek, 14. června 2016