Divoká prasata nekrmit!

Divoká prasata, neboli černá zvěř, pro člověka prakticky nepředstavují zdravotní riziko. Pokud člověk na počátku léta nepřekvapí bachyni se selaty, ale ani pak nejde o riziko přenosu nějakého onemocnění, spíše o poranění.

Zdravotním rizikem však může být kontakt domácích zvířat s volně žijícími zvířaty. U černé zvěře se již více než deset let nevyskytuje například ani klasický mor prasat, ale třeba Aujeszkyho chorobu prasat v populaci černé zvěře čas od času zjišťujeme. Tato nákaza není typická pouze pro prasata, ale může být nebezpečná i pro jiné druhy zvířat, například pro psy, kočky, skot, ovce, králíky. Onemocnění u těchto zvířat končí smrtí.

Divoká prasata migrují krajinou při vyhledávání potravy, zejména na podzim, a někteří lidé je z neznalosti lákají zahradním odpadem do blízkosti svých sídel, kde pak prasata vyvíjejí nežádoucí činnost. Rozrývají zahrádky, sady i louky, za což se vděku, pochopitelně, nedočkají.

Zejména v chatařských oblastech, například v okolí Slap, lidé vyvážejí na okraje osad či někam k lesu zahradní zbytky a shrabaná padaná jablka a neuvědomují si, že to je pro prasata lahůdka. Nepohrdnou ani zde hodujícími či skrývajícími se myšmi.

Proto zejména v podzimním období považujeme za vhodné upozornit na nevhodnost takovéhoto počínání. Zahradní zbytky je vhodné kompostovat, popřípadě využít obecních kontejnerů na zahradní odpad, ale rozhodně je nevyvážet „za humna“!

Zdroj: J. Duben, tiskový mluvčí mluvčí SVS, 21.listopadu 2012