Diskuze k základní zásadám Stanov ČMMJ

Na základě žádosti jednatele ČMMJ jsou takto poskytnuty k veřejné diskuzi základní zásady pro přípravu Stanov ČMMJ.

Základní zásady pro přípravu stanov:

1.  statutární orgán ČMMJ – kolektivní orgán – myslivecká rada

–   počet členů, způsob navrhování a volení členů a předsedy,

–   alternativy – územní zastoupení, např. podle krajů, zemí, což by předpokládalo vytvořit zcela nový a procesně náročný způsob volby vzhledem k nestejné velikosti krajů (od 2 tis. do 7 tis. členů),

–   profesní (odborné) zastoupení – dosavadní způsob

Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 29. září 2014