Den Země se blíží a s ním i řada řada akcí v přírodě

Den Země připadá každoročně na 22. duben a připomíná si ho celý svět. Ani Česká republika není výjimkou. Na řadě míst připravují nejrůznější instituce a spolky environmentální program: akce lesní pedagogiky, komentované vycházky do přírody, přednášky, workshopy, soutěže pro děti, měření zemětřesení, meteorologická měření atd. Celosvětový Den Země má letos podtitul Konec znečištění plasty. Mnozí organizátoři to vzali za své a vyrazí čistit přírodu od odpadků. 

Lesy hl. města Prahy již slavit začaly 

Až do prvního květnového pátku najdete jejich stanoviště s environmentálně zaměřeným programem lesních pedagogů na nejrůznějších místech po celé Praze. „Ukážeme vám, jaké přírodní bohatství nám naše planeta každý den nabízí, projdete spolu se stromem jeho životem, podle zvířecích stop poznáte, jací živočichové obývají les, kterým se rádi procházíte, a seznámíte se s tajuplným životem samotářských ježků. A jako vždycky pro vás budeme mít nachystané lesohrátky. Přijďte a klidně několikrát, budeme jen rádi a naše planeta určitě taky,“ zvou děti Lesy hlavního města Prahy. Zde je jejich program:

Termín Městská část / škola Lokalita Čas
18. 4. MČ Praha 4 park Na Pankráci 9:00–16:00
19. 4. MČ Praha 13 Centrální park Stodůlky 9:00–14:00
19. 4. MŠ Markušova zahrada MŠ Dubnova a přilehlý Hostivařský lesopark 15:00–17:00
20. 4. MČ Praha 19 ekocentrum Prales 9:00–16:00
21. 4. MČ Praha 6 Na Vypichu 12:00–17:30
22. 4. MČ Praha 1 ostrov Kampa 12:00–18:00
24. 4. MČ Praha 6 obora Hvězda – prostranství před letohrádkem 9:00–17:00
24. 4. MČ Praha 10 Kubánské náměstí 9:00–16:00
25. 4. MČ Praha 18 lesopark Letňany 9:00–16:00
26. 4. MČ Praha 6 Letenské sady – u Letenského zámečku 9:00–17:00
27. 4. MČ Praha 21 Újezd nad Lesy, multifunkční sportoviště 9:00–18:00
3. 5. MČ Praha 5 zahrada Kinských 9:00–17:00
4. 5. MČ Praha 3 park Rajská zahrada 9:00–15:00

Den Země s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR

20.dubna , 9:00- 13:00 hodin
Adresa: Geofyzikální ústav AV ČR, Boční II / 1401, Praha 4 – Spořilov

„Zveme vás na oslavu Dne Země s Geofyzikálním ústavem Akademie věd ČR. Na pátek 20. 4. 2018 si ústavy Akademie věd ČR – Geofyzikální ústav, Astronomický ústav a Ústav fyziky atmosféry – připravily ve spořilovském vědeckém areálu program pro základní a střední školy. Rezervace nutná,“ informují organizátoři, kteří si připravili zajímavá stanoviště: Měření zemětřesení, Výbuch sopky před vašima očima, Zemětřesení na stole, Flašinet deskové tektoniky, Horniny jako přírodní magnety, Pískovcové brány, Pískovcové vulkány, Procházka geoparkem, Horniny pod mikroskopem, Blýská se, Meteorologie v láhvi, Meteorologická měření, Pozorování slunce dalekohledem, Elektrowin – recyklace elektrozařízení

Další informace najdete na: https://www.ig.cas.cz/den-zeme-2018

Krajský Den Země v Liberci 

V pátek 20. 4. se uskuteční v Liberci Krajský Den Země. Jedná se o první ročník a bude to  ekovýchovný happening – setkání ekocenter, lesních MŠ a další neziskovek s veřejností. Letos na téma ZERO WASTE – Bohatší život skromnějšími prostředky.Hlavní program bude venku na nádvoří před krajským úřadem a v přilehlém malém parku u Správy CHKO Jizerského hory – od 10 do 17 hodin. Zde budou stánky ekocenter, lesních školek a dalších organizací, které v Libereckém kraji působí na poli environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. Bude možné se zde seznámit s činností organizace, popovídat si o právě probíhajících projektech, něco si prakticky vyzkoušet či vyrobit.

Podrobné informace: http://www.ekovychovalk.cz/cs/verejnost/krajsky-den-zeme/

Den Země na Jedlici

21.dubna 09:30 

Setkání na Jedlici v Novohradských horách

Setkání v místech bývalé obce Jedlice a připomenutí zaniklých vesnic v blízkosti česko-rakouské hranice. Hudební vystoupení novohradských pěveckých sborů a rakouských hostů. Literárně-historické prameny a výtvarné prvky v prostoru obce, kterou téměř pohltila příroda, a komentovaná procházka s Mgr. Vladimírem Hokrem.

V místě bývalé obce Jedlice čeká ochránce přírody úklid tohoto místa od nepořádku, který zde zanechali neukáznění turisté.

Malé občerstvení do nepohody bude zajištěno. Přesun do místa může být ideální jako pěší putování  nebo cyklovýlet. Pro méně zdatné pojede v 13:15 h z náměstí autobusek tam i zpět.

Jak se tam sami dostanete: cesta z Nových Hradů na Veveří a dále směr Šejby, pak „U křížku“ odbočit vlevo. Místo bude označené plakátkem.

Výsadba včelařských dřevin Lužice

22.dubna 09:00 

Včelaři ve spolupráci s občany obce Lužice u Hodonína sázejí včelařsky významné stromy a keře

Po skončení akce posezení u srubu ve Včelařském arboretu.

http://www.veronica.cz/mapa-prirodnich-zahrad?i=1589

Webové stránky akce 

 

Více informací o připravovaných akcích v rámci Dne Země najdete zde: http://www.denzeme.cz 

Zdroje: Lesy hl. města Prahy

http://www.denzeme.cz

http://www.ekovychovalk.cz/cs/verejnost/krajsky-den-zeme

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo http://cz.123rf.com/profile_ababaka