Co jsou nejdůležitější pilíře středoevropské myslivosti?

Už tradičně se scházejí myslivečtí odborníci ze Slovenska, Rakouska, Německa a České republiky vždy počátkem září v jihomoravských Židlochovicích na mezinárodních konferencích pořádaných Středoevropským institutem ekologie zvěře Vídeň – Brno – Praha. Jak již z nadpisu vyplývá, ústředním tématem letošní konference byla snaha o zodpovězení otázky, kde hledat pilíře středoevropské myslivosti. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 16. října 2012