ČMMJ: Vyjádření Mgr. Martina Horálka

Vážení myslivečtí kolegové,

v uplynulých dnech jste se dozvěděli, že jsem byl Mysliveckou radou v rámci výběrového řízení vybrán na místo jednatele ČMMJ.

V rámci přebírání agendy Sekretariátu jsem byl obeznámen s některými skutečnostmi, které mě po zralé úvaze vedly k formulaci dvou podmínek mého nástupu do pracovního poměru na ČMMJ. Na nich jsem však s Mysliveckou radou dne 12. 8. 2014 nenašel úplnou shodu.

Přestože naše spolupráce nakonec nevyústila do očekávaného cíle, chci poděkovat Myslivecké radě za seriózní přístup, při kterém jsem byl se všemi problémy obeznámen zcela otevřeně. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 13. srpna 2014