ČMMJ: Rozhovor s novým jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty Rozhovor s novým jednatelem Českomoravské myslivecké jednoty

V trochu zamotaném příběhu o výběru nového jednatele se Českomoravská myslivecká jednota dostala snad na konec první úvodní kapitoly. Po odmítnutí prvého vybraného jednatele Mgr. Horálka oslovili statutární zástupci s nabídkou v pořadí těsně druhého, Ing. Josefa Orlovského. Po krátkém zvážení v úterý 19. 8. 2014 podepsal nový pan jednatel pracovní smlouvu a na schůzce se statutárními zástupci ČMMJ podepsal a převzal další dokumenty. Do funkce jednatele by měl nastoupit 1. 9. 2014. Více zde:

Zdroj: www.myslivost.cz, 1. září 2014