Chcete vědět o lese a lesnictví víc? Soutěžte! YPEF je znalostní soutěž zaměřena na žáky a studenty všech základních a středních škol.

Cílem této soutěže, která má své kořeny u polských lesníků, je zlepšit povědomí zejména mládeže, ale i celé společnosti, o významu lesů a zdůraznit význam lesnictví v současné době. Jedná se o mezinárodní soutěž, do které jsou aktivně zapojeny lesnické instituce z cca 10 zemí Evropy. V roce 2015 se v ČR bude konat tedy již 5. ročník této soutěže.

Od 2. ročníku převzala garanci za organizaci národního kola soutěže Česká lesnická společnost jako nezávislá stavovská organizace, která zastupuje lesníky napříč oblastmi jejich působení (pracovníci státních a vojenských lesů, soukromých společností, lesníci z lesnických odborných škol – učilišť, středních, i univerzit, zaměstnanci státní správy, ochrany přírody, výzkumných a příspěvkových organizací, atd.). Česká lesnická společnost je také členem mezinárodního výboru YPEF za Českou republiku.

Na organizaci soutěže v ČR se přímo podílejí střední lesnické školy a Fakulta lesnická a  dřevařská České zemědělské univerzity v Praze. Akci podporuje Ministerstvo  zemědělství, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a některé soukromé  společnosti. Díky grantům a sponzorským příspěvkům mají soutěžení družstva s  doprovodem ve všech kolech zajištěno zdarma občerstvení, u celodenního národního  kola i ubytování.
Vítězné družstvo s doprovodem má plně hrazenou cestu a pobyt na mezinárodním  kole. Ve všech kolech vítězná družstva získávají věcné ceny.

Kdo připravuje soutěžní testy YPEF?

Otázky do místních a regionálních kol připravují členové národní koordinační skupiny YPEF.Národní kolo připravuje za využití podkladů od mezinárodního výboru YPEF Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze, Katedra pěstování lesů.Mezinárodní kolo pak organizuje za využití otázek sestavených mezinárodním výborem YPEF příslušná členská instituce mezinárodního výboru YPEF z dané hostitelské země. Více info zde:

Zdroj: www.ypef.cz, 22.ledna 2015