Češi mají rádi divočinu. Podporují její ochranu i výskyt šelem a velkých savců

Více než 70 % Čechů souhlasí s tím, že by se měla divoká příroda v ČR chránit. A mohlo by jí být také výrazně více. Pravidelně do ní chodí ale jen čtvrtina obyvatel. Vyplývá to z průzkumu Masarykovy univerzity, který jako první podrobně zkoumal vztah Čechů k divoké přírodě.

Podpora ochrany divočiny je v Česku veliká. V průzkumu se pro ni vyjádřilo 71 % dotazovaných. Oproti tomu odpůrců divočiny je málo, asi 8 %. Zbylých 20 % nemá na tuto problematiku jasný názor.

Lidé by si také divočiny přáli na území ČR mnohem více. Dotazovaní odhadují současnou rozlohu divočiny na 10 % z celkového území a chtěli by, aby se rozšířila ještě o další tři procenta.

Ve skutečnosti ale u nás oblasti ponechané přírodnímu vývoji bez zásahu člověka, včetně staveb, zemědělského a lesnického hospodaření zaujímají pouze 0,3 % z celkové rozlohy Česka. Rozlohu lesů a chráněných území přitom dotazovaní odhadli v průměru docela přesně

S rozšiřováním území s divočinou v ČR souhlasí pak necelá polovina, nesouhlasí pětina a váhá asi třetina dotazovaných.Více zde:

Zdroj: www.ekolist.cz,  autor: Zdeňka Vítková, 3. srpna 2015