Češi loni nasbírali lesní plodiny za téměř šest miliard korun

Členové každé české domácnosti nasbírali v loňském roce v průměru 11,14 kilogramu hub, borůvek, malin, ostružin, brusinek a bezinek, tedy hlavních lesních plodin. Rok 2011 tak mírně překročil průměr 10,67 kilogramu. Od roku 1994, kdy začalo Ministerstvo zemědělství informace o sběru těchto plodin zjišťovat, jich lidé nejvíce nasbírali v roce 1995, a to 15,26 kilogramu na domácnost. Naopak nejméně, 6,88 kilogramu, v roce 2003.

Podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2011 lidé nasbírali celkově 46,24 tisíce tuny lesních plodin. Přepočteno na koruny, dosáhl loni objem sběru 5 995 milionů, což je nejvíc za sledované období. Do této hodnoty se promítl jak vývoj cen, tak aktuální počet domácností. Pětimiliardovou hranici překročil s částkou 5 029 milionů korun ještě rok 2007.

Pokud jde o intenzitu sběru lesních plodin na jednotku plochy, jsou mezi kraji značné rozdíly. Je to způsobené například počtem obyvatel připadajících na jednotku výměry lesní půdy, která je přístupná veřejnosti (zejména bez lesů ve správě Ministerstva obrany). Výrazně více plodin oproti jiným krajům nasbírají lidé ve středních Čechách, což je dáno tím, že do nich jezdí hodně Pražanů. To samé platí i u návštěvnosti lesa, kterou Středočechům pomáhají zvyšovat obyvatelé hlavního města, takže je výrazně vyšší než v jiných krajích. V loňském roce byla návštěvnost lesa nadprůměrná, a to 23,1 návštěv na obyvatele oproti dlouhodobému průměru 20,1 návštěv na obyvatele za celé sledované období. Na návštěvnost lesa má vliv nejen třeba jeho dostupnost z velkých sídel, rekreační přitažlivost a vybavenost, ale také výskyt lesních plodin.

Ministerstvo zemědělství spolupracuje na šetření v reprezentativním souboru domácností o množství sbíraných lesních plodin s agenturou Stem/Mark, která využívá stálé sítě profesionálních tazatelů.

Zdroj: K. Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, 17. července 2012