Bobři pomáhají netopýrům

Studie vědců z Gdaňské univerzity dokazuje, že bobři napomáhají svým způsobem života hmyzožravým netopýrům, při kácení stromů, které používají pro stavbu svých hrází prosvětlují lesní porosty a nevědomky tak pomáhají netopýrům, jež loví za letu hmyz. Echolokační smysl netopýrů se do hustých porostů příliš nehodí, protože echo kořisti může splývat s odrazem ultrazvukových vln od listů a větví. Vědci sledovali počet netopýrů v lesích na severu Polska, kam byli v minulém století reintrodukováni bobři evropští. Výsledky jejich studie ukazují, že v částech lesa, které obývají bobři žije vyšší počet netopýrů parkových (Pipistrellus nathusii), hvízdavých (Pipistrellus pipistrellus), nejmenších (Pipistrellus pygmaeus) a rezavých (Nyctalus noctula) než v jiných oblastech. Překvapením bylo, že netopýři vodní (Myotis daubentonii), kteří loví kořist nad vodní hladinou, z přítomnosti bobrů zřejmě nijak neprofitují.  Vědci si to vysvětlují tím, že vodní plochy vytvořené bobry rychle zarůstají okřehkem, který snižuje čitelnost akustických signálů odražených od hladiny vody. 

Zdroj: http://www.rozhlas.cz/leonardo/zpravy/_zprava/838804, 18. ledna 2011