Author Archives: Jan Řezáč

Důležitá dohoda s obcemi otevřela cestu ke vzniku Chráněné krajinné oblasti Krušné hory

Krušné hory jsou o krok blíž vzniku chráněné krajinné oblasti. Ministerstvu životního prostředí a Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR se podařilo dosáhnout důležité dohody s částí měst a obcí v centrální oblasti Krušných hor o budoucím vymezení hranic CHKO. Dohoda dává obcím garanci, že vznik chráněné oblasti neovlivní rozvoj měst a obcí v již zastavěných územích a zároveň vymezuje i vybrané rozvojové oblasti mimo ně.

Ovlivňuje borovice lesní růst douglasky tisolisté?

V posledních letech se naše lesy potýkají s rozsáhlými kalamitami v převážně smrkových a borových porostech. Vzhledem ke scénářům vývoje klimatu musíme hledat i mezi introdukovanými druhy možnou částečnou náhradu za ustupující hospodářské dřeviny. Za jednu z perspektivních dřevin ve středoevropských podmínkách je považována douglaska tisolistá, jejíž zastoupení v našich lesích by se ze stávajících asi 0,2 % mohlo do budoucna zvýšit až na 5 %, ve střednědobém horizontu však není příliš reálné dosáhnout zastoupení přes 2 %.

Vytvářet remízky nebo stromořadí na orné půdě je nově jednodušší. MŽP a MZe usnadňují podmínky pro zemědělce a pomáhají obnově krajiny.

Krajinné prvky jako jsou stromy, keře, remízky nebo mokřady vždy byly součástí zemědělské půdy a je potřeba je tam znovu vracet. Zabraňují erozi, podporují biodiverzitu a přispívají k celkové odolnosti krajiny. Ministerstva životního prostředí a zemědělství proto již loni zahájila společné kroky ve snaze podpořit zemědělce, aby krajinné prvky do orné půdy začleňovali.

Lidské je mláďata nezabíjet. Ani srnčata, ani liščata! Pomohou poslanci?

Srnoseč je v plném proudu. Myslivci a další dobrovolníci se usilovně snaží bezmocná srnčata před sekačkami zachraňovat. Přesto jich stovky zahynou krutou smrtí. Na druhou stranu se ovšem myslivci usilovně snaží zachovat tradici úmyslného zabíjení bezmocných liščat. Zákon o myslivosti, který nyní míří do sněmovny, stále totiž zachovává krutý atavismus zvaný norování, při kterém každoročně zahynou tisíce liščat. Proč někteří lidé takto nadřazují druh srnec evropský nad druhem liška obecná i přesto, že jim srnky způsobují o několik řádů vyšší ekonomické škody než lišky?

Jak přežila bouřky a lijáky čapí mláďata? Zapojte se do sledování hnízd.

Nepřízeň počasí představuje pro malá mláďata čápů na hnízdech vystavených větru a dešti největší přírodní nebezpečí. Právě v minulých týdnech museli čápi ve velké části Česka čelit jak bouřkám, tak dlouhotrvajícím lijákům. Česká společnost ornitologická (ČSO) vyzývá veřejnost, aby se zapojila do kontroly hnízd v rámci programu Čapí hnízda na www.birdlife.cz/capi. Ornitologové tak zjistí důležité údaje o tom, jak se čapí populaci podařilo nepříznivé počasí ustát.