Author Archives: administrator

Testování látky proti kůrovcům přineslo nadějné výsledky

K zamezení množení kůrovce na skládkách se počítá i s využitím nově vyvinuté testované látky EDN (ethandinitril), která hubí škůdce ve všech vývojových stádiích, jejím prostřednictvím lze také najednou účinně asanovat velké objemy kůrovcem napadeného dřeva. Informovalo o tom Ministerstvo zemědělství po včerejším jednání s premiérem Andrejem Babišem a zástupci rezortních i mimorezortních organizací. Fumigační (plynný) insekticid EDN společně testují Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Česká zemědělská univerzita a Draslovka, a. s. 

Ministr zemědělství: Jedním ze stěžejních úkolů je zajistit pracovníky do lesů

Zajištění chybějících pracovníků pro těžbu, odvoz a asanaci dříví, uvolnění těžebních kapacit, vybudování náhradních skladů a navýšení přepravní kapacity, to jsou hlavní opatření pro řešení kůrovcové kalamity. Ty včera představilo Ministerstvo zemědělství na jednání s premiérem Andrejem Babišem a zástupci rezortních i mimorezortních organizací.

Boubín je pro turisty až do února uzavřen

Až do 10. února příštího roku bude pro návštěvníky uzavřen vstup do Národní přírodní rezervace Boubín. Od 10. listopadu jsou uzavřeny všechny turistické trasy, včetně cesty okolo Boubínského pralesa i přístupových komunikací k rozhledně Boubín.

Časté dotazy v souvislosti s monitoringem Aujeszkyho choroby u divokých prasat

V souvislosti se zavedením monitoringu Aujeszkyho choroby u divokých prasat se dostává Státní veterinární správa ČR řadu dotazů. Monitoring je zaveden na základě úpravy metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2017. Státní správa myslivosti na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností by s těmito informacemi měla seznámit všechny uživatele honiteb ve své působnosti. Nejčastější dotazy a odpovědi na ně:

Lesníci varují: Nevstupujte do lesů, po vichřici padají větve i stromy

Větve i nalomené stromy padají od nedělní vichřice v lesích. Lesníci důrazně upozorňují na nebezpečí a doporučují, aby lidé nevstupovali do lesních porostů. Riziko je velké. Podle prvních odhadů byly poškozeny 1,4 miliony stromů ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy ČR. Údaje nejsou konečné a podnik je bude upřesňovat. Vojenské lesy a statky zatím odhadují, že vichřice poškodila zhruba 120 tisíc kubíků dříví.