ASZ: Stop přebujelé byrokracii v myslivosti

Celých 20 let od účinnosti vyhlášky 553/2004 Sb. o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě bylo více jak 5700 mysliveckých hospodářů nuceno vyplňovat celou řadu dokumentů „ručně“ (na tiskopisech, které jsou uvedeny v § 1 odst. 2 vyhlášky a jejich vzory jsou přílohou). A to ačkoliv obsahují velké množství údajů, které jsou v jednotlivých rocích neměnné. To se však nyní díky Antibyrokratické komisi Ministerstva zemědělství (ABK), která již osmým rokem bojuje proti nadbytečné administrativní zátěži, změní.

V druhé polovině loňského roku se této komisi ve spolupráci s  Jiřím Kráčmerou z Odboru státní správy lesů, myslivosti a rybářství, podařilo zařadit úkol „Převedení tiskopisů mysliveckého hospodaření (Mysl 1 – 8) do elektronické podoby“ do plánu činností Oddělení IT architektury a analýzy.

Do elektronické podoby byly tyto tiskopisy převedeny tak, aby plně odpovídaly vzorům uvedeným ve vyhlášce a očekává se jejich umístění na www.eagri.cz do sekce Lesy – Myslivost. Budou tak volně dostupné všem uživatelům honiteb, kterým by měly výrazně zjednodušit vyplňování a ušetřit čas. Současně lze očekávat i určitou finanční úsporu na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které tiskopisy samy nakupovaly a následně distribuovaly. I kdyby tuto novinku využilo pouze 50 % uživatelů honiteb, považujeme tento krok z hlediska snížení byrokratické zátěže za poměrně významný.

Zdroj: Hlavní kancelář ASZ, 22. ledna 2015