Asanace napadených stromů Na Ztraceném byla nutná. Přírodní nepřátelé si s kůrovcem v potřebné míře neporadí

Podle předběžných výsledků zlikvidují parazité Na Ztraceném jen asi patnáct procent kůrovce. Tento výsledek podtrhl nutnost zásahů Na Ztraceném u Modravy a správnost postupu Národního parku Šumava.

Přibližně patnáct procent kůrovcem napadených stromů. Takový je předběžný výsledek včerejšího monitoringu parazitace kůrovce v lokalitě Na Ztraceném. „Tato čísla dokazují to, co jsme tvrdili už dřív, kůrovec je parazity napadán v různé míře, která se místo od místa liší. Pokud jde konkrétně o Ztracený, tak tam je nade všechnu pochybnost doloženo, že zásah proti kůrovci, tak jak ho Park prováděl, byl opodstatněný a nutný,“ uvádí náměstek NP Šumava Jiří Mánek.

Míru napadení kůrovce parazity zkontroloval společný tým tvořený odbornými pracovníky Správy národního parku Šumava i ekologických aktivistů na dostatečně reprezentativním vzorku, který tvořily stromy z celé lokality Na Ztraceném. Za správu parku se pochůzky zúčastnili entomologové Ing. Daniel Černý a Ing. Oldřich Vojtěch. Jako záruka kvality a také jako obrana proti případným útokům na správnost a reprezentativnost výsledků, ze strany aktivistů přijel i docent Jaroslav Holuša se třemi studenty. Docent Holuša z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., působící jako pedagog  na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity patří k nejrespektovanějším odborníkům na problematiku kůrovce a jeho parazitace v České republice.

Osmdesát procent? Nesmysl!

Včerejší zjištění míry parazitace jednoznačně vyvrací účelová a nepravdivá tvrzení Hnutí Duha. To se prostřednictvím videoklipů zaslaných sdělovacím prostředkům snaží vzbudit dojem, že si parazité poradí až s osmdesáti procenty kůrovce. „Je nemožné, aby osmdesát procent kůrovce na celé Na Ztraceném bylo napadeno houbou či parazitem. Je to nesmysl,“ říká Daniel Černý, odborný pracovník NP Šumava. „Je to již několikáté zkreslování informací obvinění ze strany Hnutí Duha. S těmito zkušenostmi se jen těžko se usedá k diskusím u kulatých stolů,“ dodává náměstek ředitele NP Jiří Mánek. Společný tým sbíral vzorky i na místech, které si vytipovali samotní zástupci Hnutí Duha. Tedy i v lokalitě, o které se na videích pocházejících z dílny Hnutí Duha tvrdí, že je zde osmdesátiprocentní parazitace.

Myšlenka na společnou pochůzku Na Ztraceném vznikla během jednání u kulatého stolu na Modravě (15.8. 2011). Navrhl ji mluvčí blokády Vratislav Vozník a Jaromír Bláha z Hnutí Duha. Vedení parku vyšlo aktivistům vstříc a s návrhem souhlasilo. „Na podrobnostech pochůzky se obě strany domlouvaly během týdne. Správa parku vyhověla všem přáním aktivistů, “ říká Pavel Pechoušek, mluvčí NP Šumava.

Výsledky jsou zatím pouze předběžné. Definitivní čísla budou známa příští týden. „Výsledek se ale může změnit v řádech jednotek procent, určitě ne v řádech desítek,“ uvádí Jaroslav Holuša z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v. i. .

Během asanačních prací Na Ztraceném se pokácelo, či odkornilo na stojato více než pět tisíc stromů.

„Díky tomu se podařilo před kůrovcem ochránit několikanásobný počet stromů, které by po výletu kůrovec zlikvidoval,“ říká Jiří Mánek.

Zdroj:

http://www.npsumava.cz/, 24. srpna 2011

 http://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150262632666039.327444.62652166038&type=1, 24. srpna 2011