Arboretum se po kůrovci změnilo, otevírá po třech letech

Unikátní sbírka jehličnanů v arboretu Řícmanice se v sobotu 26. února po třech letech otevře veřejnosti. Po kůrovcové kalamitě a nutných lesnických zásazích je čtyřhektarový prostor jiný než v minulosti. Napadané stromy nahradila nová výsadba včetně sekvojovců obrovských.

Na sucho a kůrovec doplatily zejména výsadby smrků a jedlí ze 70. let i nejstarší smrky omoriky vysázené v letech 1929 až 1938. „Kůrovci podlehla i nejmohutnější jedle obrovská s úctyhodnou výškou 38 metrů a obvodem 350 cm. Namísto těchto stromů jsme loni vysadili směs smrků omorik, modřínů, jedlí a dokonce i sekvojovců obrovských,“ uvedla Petra Packová ze ŠLP Křtiny.

O unikátní sbírku jehličnanů je nutné pečovat pravidelně. „V letošním roce jsme zpřístupnili porosty odstraněním listnatého náletu a doplnili jsme cedulky na jednotlivé stromy. Díky tomu může být odborníkem i úplný laik a potěšit se druhovou pestrostí,“ doplnila Packová.

Den otevřených dveří v arboretu Mendelovy univerzity v Brně v Řícmanicích se koná letos 26. února od 9.30 do 16.00 hodin. Návštěvníci se mohou těšit kromě komentovaných prohlídek i na doprovodný program pro děti a zvěřinový guláš. Vstupné je dobrovolné.

Arboretum Řícmanice se nachází asi 17 km od Brna. Založeno bylo v 60. letech minulého století doc. Jindřichem Chmelařem. Na rozloze 4,31 ha se nachází jedna z nejhodnotnějších sbírek jehličnatých dřevin v České republice.

Za zhlédnutí stojí mimo jiné jeden z největších exemplářů blahočetu čilského, který jinak roste ve strmých svazích v jihoamerických státech Argentina a Chile, dále jemu podobný ostrolistec kopinatý z Číny. K dalším zajímavostem patří smrk mexický a smrk čivavský, jedle marocká, k vidění je i zvláštnost mezi borovicemi, a to borovice jednolistá z jihozápadu USA s pouze jedinou jehlicí.

Kontakt pro bližší informace: Petra Packová – správce arboret a lesní pedagog, Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, tel.: 778 782 728, petra.packova@slpkrtiny.cz

Zdroj: https://mendelu.cz/

Úvodní foto: exotická borovice pokroucená, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_cpaulfell