Antiparazitární léčba pro rok 2013

Státní veterinární správa doporučuje sjednocení období aplikace léčivých přípravků s antiparazitáním účinkem na období od 1. 2. 2013 do 12. 2. 2013.

vzhledem k tomu, že Česká republika je státem, kde je aplikována antiparazitární léčba volně žijící zvěře léčebnými přípravky, u kterých je nutné dodržet ochrannou lhůtu pro konzumaci masa ulovené volně žijící zvěře, je nutné zajistit jednotný postup při aplikacích těchto léčiv.  Z tohoto pohledu je zejména žádoucí jednotná doba aplikace léčiv na území ČR.

Obecně platí, že optimálně účinná je aplikace antiparazitik v období od poloviny listopadu do poloviny února. Uživatelům honitby by měla být zaslána informace o doporučených termínech antiparazitární léčby. Tento termín bude zveřejněn také na webových stránkách Státní veterinární správy a v odborných časopisech.
 
Státní veterinární správa doporučuje sjednocení období aplikace léčivých přípravků s antiparazitáním účinkem na období od 1. 2. 2013 do 12. 2. 2013. Více zde:

Zdroj: http://www.myslivost.cz/, 15. ledna 2013