Změna klimatu jako kulturní, nikoliv vědecký problém?

„Debata o klimatické změně ve Spojených státech (a kdekoliv jinde) nespočívá ve sporech o modely oxidu uhličitého a skleníkových plynů; týká se protikladných kulturních hodnot a světových názorů, skrze něž se na vědecké poznatky díváme.“ Tato slova pocházejí z pera Andrewa J. Hoffmana, autora poutavé knížky Jak kultura utváří diskusi o klimatické změně. Americký profesor udržitelného podnikání na Michiganské univerzitě se v ní věnuje rétorické válce o klimatické změně.

 Na úvodních stránkách autor vysvětluje, že na změnu klimatu je potřeba nahlížet jako na kulturní, nikoliv vědecký problém. Pro pochopení kontextu předkládá souhrn nejvýznamnějších studií a potvrzuje tak existenci klimatické změny. Následně však ukazuje, že společnost tento celosvětový vědecký konsenzus jednotně nepřijímá a dokonce se přístup k vnímání změny klimatu v různých obdobích mění. Dostává se tak k prvnímu cíli knihy, kterým je pochopit, jak společnost vnímá a přistupuje ke změně klimatu.

Na příkladu Spojených států amerických Hoffman ukazuje, že společnost je polarizovaná do dvou znepřátelených táborů. Americká levice, reprezentovaná demokraty, věří, že změna klimatu již probíhá a je nutné ji co nejdříve začít řešit. Oproti tomu pravice, zastoupená republikány, odporuje tvrzením, že existence změny klimatu není dostatečně vědecky podložená, ba dokonce se jedná o mystifikaci, která ohrožuje občanské a podnikatelské svobody.

V jádru v diskuzi vůbec nejde o vědecké poznatky, ale o ohrožení vlastních hodnot a kultury, které jednotlivé strany zastávají a brání. Nejenom, že skupiny mají nedůvěru k poslům zpráv, k vědeckému procesu, obsahu samotného poselství a nabízeným řešením, ale zároveň i mluví zcela odlišným jazykem.

Druhým cílem a celkově hlavním přínosem knihy je soubor nabízených řešení, jak z této zapeklité situace vybruslit. Hoffman zkoumá, které skupiny by měly o klimatické změně diskutovat, jak by měla být lidem přesvědčivě prezentována, jaký postoj by měla věda zastávat a jak by se mělo mluvit o jejích řešeních. Na dvou historických analogiích se snaží dokázat, že společnost je schopná takto komplexní problém vyřešit.

Knihu lze ocenit pro její stručnost a čtivost. Na pouhých 120 stranách představuje obšírné téma, a to navíc srozumitelným způsobem. Není zatížená odkazy, citacemi a složitým jazykem. Shrnuje dosavadní poznatky a přináší mnohá překvapivá fakta. Hoffman v ní brilantně spojuje poznatky z různých oborů a pohlíží na téma s nadhledem. Je vhodná jak pro širokou veřejnost, tak pro lidi, kteří rádi čtou o environmentálních tématech. Jedinou nevýhodou je její zaměření na americké reálie, které českému čtenáři mnoho neřeknou. Je však rozhodně zajímavé vidět, jak se kultura diskuze o klimatické změně v USA vytváří, protože často pak ovlivňuje i dění v Evropě.

Zdroj: http://www.ekolist.cz

Ilustrační foto –

Krušné hory z Komáří hůrky:  123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_ laborec425