U péče o sazenice platí přísloví „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“

Obnova lesa a přeměna jeho struktury má svá pravidla a neobejde se bez správného zacházení se sadebním materiálem lesních dřevin. K tomu, aby se stromky správně ujaly a tvořily krásný, zdravý les, přispívá také ověřování na výzkumných plochách, ve školkách i v laboratořích. Díky tomu dostanou lesníci důležitá doporučení, která jim mohou usnadnit práci.

Obnova a pěstování lesa je parketou odborníků z VÚLHM – Výzkumné stanice Opočno. V rámci dílčího projektu s názvem Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí se zabývají především vlivem častějších výskytů klimatických extrémů na obnovu lesa především v horských polohách a na kalamitních holinách. Dále patří do jejich výzkumného hledáčku zakládání a pěstování smíšených porostů s vyšším funkčním potenciálem, prostorovým a časovým uspořádáním obnovy a zvyšování podílu listnatých dřevin, včetně porostů na bývalých zemědělských půdách. Dalším a ne malým cílem je optimalizace standardůkvality sadebního materiálu lesních dřevin.

Jak například výzkum ukázal, opakovaně se potvrzuje velmi dobrý růst a vitalita sadebního materiálu buku vypěstovaného ve školce technologií „vzduchového polštáře“, který svými růstovými parametry během 2 až 4 roků převyšuje původně větší prostokořenný sadební materiál. Při šetrné manipulaci před výsadbou má tento krytokořenný sadební materiál i významně vyšší ujímavost. „Opakovaně bylo rovněž prokázáno, že nevhodná manipulace se sadebním materiálem před výsadbou a s tím spojené snížení jeho fyziologické kvality, se promítá nejen do vyšších ztrát po výsadbě, ale je významně redukován i výškový růst stromků, a to v prvním i druhém roce po výsadbě,“ informuje koordinátor dílčího projektu Jan Leugner.

Hodnocení fyziologického stavu sadebního materiálu jedle bělokoré, dubu zimního, buku lesního a javoru klenu v souvislosti se simulací nesprávné manipulace, to byl další zřady úkolů, které řešila opočenské stanice.
Spočíval v tom, že volně rozložené sazenice s obnaženými kořeny byly ponechány v laboratoři, aby osychaly po dobu 0, 2, 4 a 6 hodin. Následně výzkumníci pomocí tlakové komory hodnotili vodní stres výhonů, relativní elektrickou vodivost výluhů z jemných kořenů a obsah vody v nadzemních částech a kořenech. Část sazenic použili pro kontrolní výsadby. Ukázalo se, že expozice sazenic způsobila zvýšení vodního stresu a zvýšení relativní vodivosti výluhů z kořenů, což signalizuje zhoršení fyziologické kvality rostlin. Zhoršení stavu v době výsadby se projevilo opožděním rašení a zvýšením podílu sazenic odumírajících nebo se zasychajícími terminálními částmi. Získané výsledky budou využity při vytváření rozsáhlé databáze charakteristik fyziologické kvality různých dřevin a typů sazenic využitelné pro hodnocení kvality vysazovaného sadebního materiálu. Při testování obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu řešitelé získávají nové poznatky
umožňující další rozšíření „Katalogu biologicky vhodných typů pěstebních obalů pro sadební materiál lesních dřevin“, který je lesnickému provozu již řadu let k dispozici a daří se tak zvyšovat kvalitu obnovy lesa.

Více zde: http://vulhm.opocno.cz/sluzby4.html

Dílčí výzkumný projekt Optimalizace obnovy lesa a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí je součástí Ústavního výzkumného projektu Stabilizace a rozvoj funkcí lesa v měnících se podmínkách prostředí (Koncepce rozvoje výzkumné organizace „Rozvoj hlavních oborů aplikovaného lesnického výzkumu“). Hlavní
koordinátor: Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc.

Informace o zacházení se sadebním materiálem lesních dřevin můžete čerpat například z certifikované metodiky Manipulace se sadebním materiálem lesních dřevin od vyzvednutí ve školce až po výsadbu:
http://www.vulhm.cz/sites/File/vydavatelska_cinnost/lesnicky_pruvodce/LP_5_10_pro_web.pdf

Kontakt: Ing. Jan Leugner, Ph.D., e-mail: leugner@vulhmop.cz, VS Opočno, Na Olivě 550, 517 73 Opočno

Ilustrační foto stromků v balech před výsadbou: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_pyzata