Týden lesů je v plném proudu, akce s lesníky se konají celý květen

Přijďte do lesa za lesníky v Týdnu lesů i vy! Týden lesů trvá sice jenom týden, ale akce pro Vás u příležitosti Týdne lesů 2019 chystají lesníci z celé České republiky v průběhu celého měsíce května. Tak lákají lesní pedagogové děti, jejich rodiče, učitele a jejich žáky na bohatou mozaiku zajímavých aktivit, při kterých se děti zábavnou formou seznámí s prací lesníků a dozví se mnoho o přírodě a jejích zákonitostech. Letos se koná Týden lesů od 13. do 17. května. Mnoho akcí je ale naplánováno i na další dny. Přinášíme jejich přehled. Letošní ročník má společné téma – Les a voda.

Bez lesa nebude voda a bez vody nebude les!

Letošním tématem této celorepublikové akce, jejímž cílem je ukázat veřejnosti význam lesů pro planetu i společnost, je Les a voda. Lesníci proto během května představují dětem i dospělým les jako inteligentní systém na zadržování vody v krajině, který nás chrání proti suchu. Zjednodušeně lze říci, že bez vody nebude les a bez lesa nebude voda v krajině. Chcete se o tomto vztahu vody a lesa dozvědět víc? Přijďte na akce v rámci oslav Týdne lesů 2019.

Na akcích vás uvítají lesní pedagogové (lesníci s pedagogickým vzděláním). Ti svou práci za uplynulý rok shrnuli u příležitosti Týdne lesů v čerstvě publikované výroční zprávě„Jsem rád, že se v roce 2018 podařilo uspořádat 3 214 akcí pro více jak 330 tisíc dětí, což je o 12 tisíc víc než v minulém roce. Je to investice do budoucna,“ hodnotí aktivity lesní pedagogiky Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství z Ministerstva zemědělství.

V rámci Týdne lesů 2019 se veřejnost dozví, jak jsou les a voda propojeny. Stromy nasávají vodu z půdy, která se přes listy a jehličí vypařuje do vzduchu. Nad lesem se tím ochladí vzduch, ze kterého vzniknou dešťové mraky a následné lokální srážky vrátí vodu zpět do půdy. Z té ji stromy a další vegetace opět nasají a koloběh vody se stále opakuje. Platí tedy pravidlo, že dokud je voda, roste les, a dokud je les, v krajině je voda.

Pokud ale dlouhodobé sucho či nerozumné nakládání s půdou tento koloběh naruší, krajina se vysušuje, což v posledních letech vidíme na vlastní oči. Můžeme ale lesu my sami nějak pomoci? Jednoduchou radou je, abyste se v lese pohybovali jen po značených cestách, zejména pokud jedete na kole nebo motorce. Rýhy, které někteří cyklisté a motorkáři zanechávají v lese (zejména ty kolmo na svah), urychlují erozi půdy a při dešti zrychlují odtok vody z lesa. Napomoci lesu můžete i čištěním studánek, které v suchém létě osvěží lesní zvěř. Vodní zdroje maximálně chraňte – neparkujte u nich auta, neodhazujte u vody ani jinde v lese odpadky. Více informací o lese a vodě najdete na webu www.LesniPedagogika.cz.

Akce s pestrým programem pro veřejnost:

18. 5. 2019 – Běhej lesy Karlštejn

18. – 19. 5. 2019 – Kostelec nad Černými lesy –  jarní Dny otevřených dveří – přijďte se potěšit jarem do Arboreta Fakulty lesnické a dřevařské v Kostelci nad Černými lesy.

Dny s Lesy ČR po celé republice – tradiční akce pro veřejnost s bohatým programem pro děti i dospělé.

18. 5. 2019 – Šumava – Plavení dříví na Schwarzenberském kanálu – zahájení 22. novodobé plavební sezóny na Schwarzenberském plavebním kanálu. Ukázky plavení dříví s bohatým doprovodným programem.

22. 5. 2019 5. Den lesa na klatovské Hůrce

Les a voda

Voda je základním stavebním prvkem života na Zemi. Ale kde se voda na Zemi bere? Proč v některých oblastech světa je a jinde není? Odpovědí je vegetace, zejména les.

Les obsahuje přibližně 30 % vody. A průběžně jí uvolňuje do atmosféry, kde se z ní tvoří srážky, a do půdy, kde tvoří nadzemní nebo podpovrchové zdroje vody. Bez lesa by voda z krajiny rychle odtekla pryč a mohla by způsobit povodně. Ze zalesněných povodí pochází voda pro domácnosti, zemědělství a průmysl. Dobře obhospodařované lesy mají přímý vliv na kvalitu vody a regulují její odtok z povodí.

Zdroj: http://www.lesnipedagogika.cz

Foto: Lesní pedagožky z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů s dětmi z MŠ Zbraslav na akci, kterou předloni pořádal v rámci Týdne lesů Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve Strnadech. Archiv VÚLHM.