SVOL: Podpora pro vlastníky lesů pro zvládání kůrovcové kalamity je nedostatečná

Zástupci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) znovu upozornili na to, že kůrovcová kalamita bude pokračovat a na obnovu lesů nestátní vlastníci budou v příštím roce potřebovat od státu sedm miliard korun. V návrhu státního rozpočtu na rok 2020 je ale v kapitole Ministerstva zemědělství navrženo navýšení pouze o jednu miliardu korun (z toho na lesy 700 milionů Kč).

„Trh se dřevem se prakticky zhroutil a některé sortimenty, například vláknina, jsou prakticky neprodejné,“ uvedl na tiskové konferenci v rámci agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích předseda SVOL František Kučera. Jiné typy zpracovaného dříví se podle jeho slov prodávají dokonce pod výrobními náklady. „Někteří hospodáři se nebudou kvůli nedostatku peněz schopni o lesy starat.“

Nestátní vlastníci lesů (SVOL sdružuje soukromé, obecní a církevní majetky o celkové rozloze 20 % všech lesů v ČR) jsou kvůli historicky nejrozsáhlejší kůrovcové kalamitě a dalším dopadům klimatických změn v mimořádně obtížné situaci.

Ministerstvo zemědělství (MZe) připravilo návrh nové podpory pro vlastníky nestátních lesů, podpora byla schválena Evropskou komisí začátkem srpna. Nutná výše podpory za r. 2018 činí dle propočtů SVOL i firmy pověřené MZe 3,2 miliardy. Vláda však schválila pouze 2,5 miliardy.

1,5 miliardy by mělo být vyplaceno letos, 1 miliarda v roce 2020 (po vyhodnocení situace). „Podporu přicházející po dlouhých měsících vyjednávání vítáme, bohužel je však nedostatečná a nejsou zatím vyřešena pravidla pro vyplácení těchto prostředků,“ uvádí  František Kučera. „Podmínkou je přijetí novely zákona o lesích, administrace podpory prostřednictvím krajských úřadů. Odhadujeme, že první žádosti bude možné podat v listopadu a na čerpání peněz bude kriticky málo času.“

Kůrovcová kalamita přitom zdaleka nekončí. V návrhu státního rozpočtu na rok 2020 je v kapitole MZe navrženo navýšení pouze o částku 1 mld. (z toho na lesy 700 mil. Kč).
Ve státním rozpočtu chybí finanční podpora nutná na zmírnění následků sucha a kůrovcové kalamity v roce 2020 vyčíslená odborníky z oboru lesnictví opakovaně na minimálně 7 miliard Kč (6,63 mld. Kč). „Před SVOL je celá řada dalších klíčových jednání, nestátní vlastníci nemohou z vlastních prostředků následky kůrovcové kalamity financovat a v mnohých případech lze pokračující existenci jejich hospodaření označit za ekonomický zázrak,“ podotkl Kučera.

SVOL informuje vlastníky lesů o aktuální legislativě:

Stávající podpory (příspěvky na hospodaření v lesích, PGRLF a PRV) jsou nastaveny na standardní podmínky hospodaření a neodrážejí kalamitní situaci (pouze vybrané dotační tituly – z důvodu velké administrativy a složitosti však některé nejsou přístupné pro drobné majitele lesů, umožňují čerpání různému spektru žadatelů (nejsou vázány na vlastnictví lesa), nebo jsou určeny i pro státní lesy.

Změna zákona o pobytu cizinců – účinná od 31. 7. 2019, umožňuje mimořádné pracovní vízum na dobu 1 roku s možností opakování, připravuje se nařízení vlády a program, který by měl pomoci přivést do Česka pracovní síly ze zahraničí. Navrhované nařízení vlády a Program jsou však nastaveny pouze na zaměstnance z Ukrajiny. SVOL doporučuje návrh nařízení rozšířit i o další země, alespoň v rámci Evropy: Srbsko, Bělorusko, Černá Hora, Moldavsko. Do Programu se lze přihlásit pouze již s konkrétním zaměstnancem – překážka pro majitele lesů, kteří jsou převážně malými a středními podniky. V rámci Programu lze udělit mimořádné vízum 1500 cizincům (nejen do lesnictví, ale i zemědělství a potravinářství).

Výjimka ze zákona o veřejných zakázkách v době kalamity – SVOL vnímá neochotu o tom jednat. Netýká se jen státních lesů, veřejnými zadavateli jsou např. i obce a jejich příspěvkové organizace. Podle zákona o zadávání veřejných zakázek není nutné postupovat pouze v době krizového řízení.

Více na stránkách http://www.svol.cz

Podle TK a informací SVOL, red.

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo: http://cz.123rf.com/profile_dutchlight