Spolupráce mezi Státním pozemkovým úřadem a Českomoravskou mysliveckou jednotou pomůže lesní zvěři

Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová dnes podepsala dohodu o spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou. Stalo se tak v rámci veletrhu Techagro, který se spolu s veletrhy lesnictví a myslivosti Silva Regina, o výživě a chovu zvířat Animal vetex a výstavou Biomasa, koná na brněnském výstavišti. Jedná se o největší veletrh zemědělské techniky v Evropě v tomto roce.

Veletrhy Techagro, Silva Regina, Animal Vetex a Biomasa pokrývají téměř celý agrární sektor. Představují vhodné místo pro diskuzi a navazování spolupráce v zájmu ochrany a zúrodnění půdního fondu či zlepšování ekologické stability.

Vzájemnou dohodu spolu s ústřední ředitelkou SPÚ podepsal předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota. Zájmem obou organizací je zejména součinnost při vytváření prvků v zájmu ochrany zvěře v honitbách. „Státní pozemkový úřad bude myslivecké jednotě pomáhat vytipováním vhodných lokalit, ve kterých budou úřadem vytvářeny například myslivecké rezervace, dočasné či trvalé remízky nebo políčky pro zvěř,“ řekla k nově navázané spolupráci ústřední ředitelka SPÚ Svatava Maradová.

Letošního veletrhu Techagro a dalších souvisejících veletrhů se účastní rekordních 777 vystavovatelů ze 40 zemí, kteří se prezentují na 86 metrech čtverečních. Pořadatelé očekávají návštěvnost přes 100 000 osob.

Zdroj: H. Jordán, vedoucí oddělení komunikace a marketingu, Státní pozemkový úřad, 7. dubna 2016