Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (Vojenské lesy a statky ČR, Lesy ČR) nově členem Lesnicko–dřevařské komory ČR

Společenstvo státních podniků spravujících lesy ve vlastnictví státu (SPLVS), jehož členy jsou Vojenské lesy a statky ČR, s.p., (VLS) a Lesy České republiky, s.p., (LČR), bylo nově přijato mezi členy Lesnicko–dřevařské komory ČR (LDK), organizace vzniklé na konci roku 2013. Rozhodla o tom 2. valná hromada LDK. SPLVS si od členství v LDK slibuje možnost aktivního se spolupodílení na řešení aktuálních otázek v celém lesnicko–dřevařském sektoru a to společně se zástupci dalších sektorových subjektů – firem, škol či oborových asociací. SPLVS je současně s LDK členem Agrární komory ČR (AK).

„Věříme, že se nám, na platformě členství v LDK, podaří nacházet možnosti řešení aktuálních koncepčních a sociálních úkolů, které v současnosti před lesnicko-dřevařským sektorem stojí. Naše společné začlenění v organizačních strukturách AK by mohlo být sjednocujícím prvkem při řešení těchto úkolů,“ poznamenává výrobní ředitel VLS Libor Strakoš.

„Jsme přesvědčeni, že členství SPLVS a tím i LČR v Lesnicko–dřevařské komoře ČR přispěje ke zlepšení dialogu mezi jednotlivými subjekty v našich oborech a napomůže k nalézání řešení společných témat. Předpokládám, že se členská základna LDK rozroste o další členy, jedná se o jedinou lesnicko-dřevařskou oborovou organizaci, která je otevřena všem producentům a zpracovatelům dřeva, výzkumným a školským institucím a všem dalším, kteří jsou s oborem profesně spojeni,“ uvádí obchodní ředitel LČR Radovan Srba.

Lesnicko-dřevařská komora ČR byla založena koncem roku 2013 jako zájmové sdružení právnických osob. Jejím stěžejním posláním je prosazovat a hájit klíčové zájmy tohoto odvětví bez ohledu na formu vlastnictví a současně dlouhodobě usilovat o zajištění ekonomické stability a zvýšení prestiže oboru, ve kterém bude základním principem jeho fungování a rozvoj.

Komora je připravena být plnohodnotným partnerem a zapojit se do jednání a diskusí nejen o aktuálních problémech, ale i koncepčních otázkách lesnicko-dřevařského sektoru vůči orgánům státní správy a samosprávy, bankovním institucím i médiím a široké veřejnosti.

LDK je taktéž začleněna do struktur AK ČR; její zástupci jsou aktivně zapojeni do odborných komisí a přípravy legislativních návrhů zasahujících do lesnicko-dřevařského sektoru (např. v oblastech oborového školství, rozvoje venkova, dotační politiky, aj.).

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí, Lesy České republiky, s. p., 9. července 2014