Smrk a borovice v nových metodikách pro praxi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvě nové certifikované metodiky, týkající se nadzemní biomasy smrku ztepilého a genetiky borovice lesní, vydal v uplynulých dnech Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. (VÚLHM) Metodiky pro praxi z ediční řady Lesnický průvodce vydává VÚLHM ve svém Lesnickém informačním centru. 

Problematika kvantifikace biomasy lesních porostů je stále velmi aktuální téma. Informace o biomase lesních dřevin slouží jako primární vstupní veličina pro kvantifikaci uhlíku alokovaného v lesních ekosystémech, pro stanovení bilance živin v nadzemní biomase, či pro zpřesnění odhadu množství těžebních zbytků a pro kvantifikaci odnosu
živin při jejich energetickém využití.

Borovice lesní je u nás po smrku ztepilém lesnicky nejvýznamnějším jehličnatým druhem dřeviny, jejíž dřevo se využívá ve stavebnictví nebo truhlářství. Široké využití poskytuje i obsah pryskyřic, silic a balsámů. Cílem metodiky je představit postupy analýz DNA s využitím jaderných mikrosatelitových lokusů pro získání genetických charakteristik především genetické diverzity, heterozygotnosti, diferenciace a genetických vzdáleností významných populací borovice lesní a představit postupy ověřování příslušnosti ramet (jedinců) náležejících k určitému ortetu (klonu) na modelovém semenném sadu borovice lesní.

Obě metodiky lze volně stáhnout na internetových stránkách VÚLHM: http://www.vulhm.cz/lesnicky_pruvodce

Příznivci papírových výtisků si je mohou objednat e-mailem: knihovna@vulhm.cz

Výtisky jsou doručovány též zdarma.