Senát doporučuje vládě: Konejte rychle, nebo přijdeme o lesy

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR doporučuje, aby vláda uvolnila minimální částku 3 miliardy korun na pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovné zalesnění pro rok 2019. Poukazuje rovněž na to, že v příštích letech bude potřeba na likvidaci následků současné kalamity vyčlenit ve státním rozpočtu adekvátní částky a doporučuje na rok 2020 vyčlenit na obnovu 5 až 7 miliard korun.

Stanovisko výboru je obdobné, jako reakce na veřejném slyšení k petici Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) „Za zdravé a prosperující lesy i pro příští generace“, které se konalo 16. května. Vlastníci lesů, kteří neodkladně potřebují pomoc v historicky bezprecedentní situaci, už během tohoto slyšení získali prakticky bezvýhradnou podporu. Přítomní politici, odborníci i zástupci veřejnosti vyhodnotili jejich požadavky shrnuté v Petici, kterou podepsalo přes 16 tisíc občanů, jako oprávněné. Více o veřejném slyšení se dozvíte ZDE.

„Chceme věřit, že tlak ze strany senátorů přiměje vládu k razantnějšímu postupu a odpovídající finanční pomoci lesům. V současné době se rozhoduje o podobě státního rozpočtu na příští rok. Ekonomika roste, vláda očekává zvýšení příjmů o 63 miliard, ale tolik potřebné investice do obnovy lesů, do budoucnosti, zatím nezveřejnila. Proč? Přitom včera bylo pozdě, lesníci potřebují bojovat s kůrovcem a suchem teď. V sázce jsou společně s lesy i zdroje pitné vody pro obyvatele ČR, protože les má zásadní vliv na vodní režim v krajině,“ zdůraznil předseda SVOL František Kučera.

„Po několika jednáních v Senátu a osobním rozhovoru s mnoha senátory napříč politickými stranami věřím, že Senát nás podporuje a pomůže nám tlačit na vládu s našimi finančními, legislativními a systémovými požadavky,“ říká předseda Komory soukromých lesů Richard Podstatzký. „Soukromí vlastníci lesů potřebují pomoc, je deset minut po dvanácté. Trh se dřevem se hroutí a nemáme prostředky na další obnovu lesa. Studenti v celé Evropě v květnu manifestovali za ochranu klimatu a budoucnost planety. Pokud nebudou lesy, tak nebude voda a nebude žádná budoucnost. V Senátu budoucnost řeší a doufám, že společně se nám podaří najít cestu k záchraně lesů.“

Zdroj: Tisková zpráva SVOL

Ilustrační foto kůrovcové kalamity na Bruntálsku: archiv VÚLHM