Seminář: Ořešák černý – dřevina roku 2017

Pro vlastníky lesů, podnikatele v lesním hospodářství, pracovníky lesnického provozu, odborné lesní hospodáře, ochránce přírody, zástupce veřejné správy a studenty je určen seminář na téma Ořešák černý dřevina roku 2017. Setkání, které se uskuteční v úterý 29. srpna v Kunovicích, pořádá Česká lesnická společnost ve spolupráci s tamní Výzkumnou stanicí Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Na semináři budou představeny aktuální problémy a možnosti využití ořešáku, který byl pro rok 2017 vyhlášen státním podnikem LČR dřevinou roku.

Zvyšující se znalosti zejména v oblasti genetiky ukazují, že naše dosavadní představy o původnosti dřevin je třeba revidovat. To, spolu s předpokládanou změnou klimatických podmínek, dlouhodobou industrializací krajiny i požadavky společnosti vyvolávají potřebu na upřesnění a případné přehodnocení druhové skladby našich lesů. Je tedy přirozené, že v poslední době je značný zájem věnován ořešáku černému (Juglans nigra L.).

Na semináři budou představeny aktuální problémy a možnosti využití ořešáku, který byl pro rok 2017 vyhlášen státním podnikem LČR dřevinou roku, na základě výsledků šetření na výzkumných plochách (VÚLHM v.v.i., stanice Kunovice), zkušeností s pěstováním na dvou lokalitách u LČR, s. p. (LZ Židlochovice a LS Strážnice) s největším zastoupením ořešáku u nás i z hlediska jeho současného zastoupení v ČR. Po dopoledním přednáškovém bloku bude v odpolední části pokračovat terénní exkurze.

Seminář se uskuteční v Panském dvoře v Kunovicích od 9 hodin.

Podrobné informace, včetně programu a přihlášky, najdete na stránkách České lesnické společnosti: http://www.cesles.cz/odborne-akce/pripravovane-akce/seminar/oresak-cerny-drevina-roku-2017

Ilustrační foto: 123 RF Autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_photographieundmehr