Reakce Lesů ČR na rozhodnutí ÚOHS vydat předběžné opatření v tendru na práce v lesích po roce 2012

Dne 20. 10. 2011 vydal ÚOHS oznámení o zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů LČR učiněných pří zadávání veřejné zakázky „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“ (dále jen „zadávací řízení 2012+“). Kompletní odůvodnění předmětného oznámení zní tak, že „z předložených materiálů získal úřad pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem“.

Téhož dne vydal ÚOHS předběžné opatření, jímž zakázal LČR v zadávacím řízení uzavírat smlouvy (tedy, LČR mohou pokračovat v zadávacím řízení až do fáze před uzavřením smlouvy). Kompletní odůvodnění rozhodnutí o předběžném opatření zní tak, že ÚOHS: „shledal pochybnosti o souladu úkonů a postupů zadavatele se zákonem v zadávacím řízení“.

Uvedená rozhodnutí jsou pro LČR překvapující, neboť zadávací řízení 2012+ vychází ze zadávacího řízení pro rok 2011, které ÚOHS na základě podnětů 4 soutěžitelů podrobně přezkoumal a neshledal v něm žádnou nezákonnost. A nejenom to, v zadávacím řízení 2012+ LČR na základě veřejné diskuse ještě více zjednodušily jeho podmínky, jakož i podmínky provádění veřejné zakázky tak, aby byly garance absolutně svobodné soutěže o zakázku co největší.

LČR by rády ÚOHS vyvrátily jeho pochybnosti, bohužel ÚOHS jim tento postup neumožnil tím, že své oznámení ani předběžné opatření blíže neodůvodnil. LČR tak vůbec netuší, proti jakým podezřením ÚOHS se mají bránit.

S ohledem na uvedené a dále s ohledem na skutečnost, že LČR jsou přesvědčeny o souladnosti zadávacího řízení 2012+ se zákonem, se LČR na ÚOHS obrátily s podáním, jímž ÚOHS upozorňují na nezákonnost jeho postupu s tím, že žádají okamžité zjednání nápravy. LČR dále připravují rozklad proti rozhodnutí o předběžném opatření, neboť jsou přesvědčeny o jeho neoprávněnosti. Rozklad bude podán v nejbližších dnech.

LČR věří, že ÚOHS v co nejkratší době blíže specifikuje své pochybnosti, které státní podnik bude moci úřadu úspěšně vyvrátit tak, aby bylo správní řízení co nejdříve zastaveno.

Zdroj: Z. Boublík, tiskový mluvčí Lesů ČR, s. p., 25. října 2011