Pytlák skolil srnu kuší

Nestává se často, aby se lesníci Správy Krkonošského národního parku setkali s projevy pytláctví. O to otřesnější je poslední známý případ, kdy neznámý pytlák skolil srnu kuší. Nezabil ji na místě, ale jen postřelil.

Dle zákona o myslivosti je zakázáno střílet zvěř jinou zbraní než loveckou. Za takovou jsou ve smyslu tohoto zákona považovány dlouhé palné zbraně kulové, brokové nebo kombinované, které jsou určeny k loveckým účelům. Kuše mezi takové zbraně nepatří a lov kuší nepatří v českých zemích k povoleným způsobům lovu.

Nejde jen o použití zakázané zbraně, ale především o naprosto nehumánní způsob lovu. Většina kuší a luků je určena ke sportovní střelbě na cíl a nejsou tak výkonné, jako lovecké varianty.

Výkon práva myslivosti je na území KRNAP v kompetenci pracovníků Správy KRNAP. Myslivost totiž není zábavou, ale cílevědomou náhradou predátorů. Slouží především k regulaci počtů zvěře, jejíž zvýšené stavy jsou potenciálním ohrožením mladých porostů. Myslivost je tedy na území národního parku především nástrojem managementu ochrany přírody.

Zdroj: www.krnap.cz