Projekt KŮROVCOVÉ INFO úspěšně pomáhá monitorovat rojení škůdců

Strnady – 6. června 2018 – Již třetím rokem pomáhá s úspěchem monitorovat průběh rojení kůrovců webová aplikace KŮROVCOVÉ INFO, která je společným projektem Lesnické práce, s. r. o., a Lesní ochranné služby VÚLHM, v. v. i. Letos je sledování kůrovce opět v plném proudu. Začalo v polovině dubna a potrvá až do září.

Majitelé a správci lesa mohou pomocí aplikace zadávat informace o rojení jak v současnosti nejrozšířenějšího škůdce lesa u nás – lýkožrouta smrkového, tak také lýkožrouta severského a lýkožrouta lesklého. Díky aplikaci je možné sledovat také rojení chroustů (obecný, maďalový).

„V roce 2017 se do projektu zapojilo 231 respondentů z řad majitelů lesa a lesních hospodářů (tj. o 76 % více než v roce 2016). Respondenti sledovali 466 odchytových míst (tj. o 162 % více než v roce 2016) a uskutečnili 4 858 odchytů (tj. o 82 % více než v roce 2016). Podchyceno bylo celkem 68 okresů (sledován nebyl stav v okresech Ústí nad Labem, Trutnov, Písek, Strakonice, Břeclav, Kutná Hora, Litoměřice a Náchod),“ přibližuje čísla za loňský rok jeden z autorů projektu Petr Zahradník z Lesní ochranné služby VÚLHM. Letos se již do monitoringu zapojilo 200 respondentů, kteří sledují 361 míst v různých nadmořských výškách. Aktuální mapa odchytů ukazuje na současný stav v lesích. Například okres Jeseník, kde je situace velmi vážná, jsou čísla v červených barvách. Při odběru z feromonového lapače 26. dubna, v nadmořské výšce 400–499 m bylo vykázáno 50 tisíc chycených brouků. Průměrný akumulovaný odchyt zde zatím činí 11 360 kusů. Na Třebíčsku, kde je situace též neutěšená činí akumulovaný průměrný odchyt 9 290 kusů.

Tři druhy kůrovců budou respondenti sledovat i nadále, a to prakticky nezměněnou metodikou. „Poněkud se změnily některé grafické výstupy a rádi bychom šířeji využili získaná data při jejich vyhodnocování. Nejzásadnější změnou oproti loňsku je sledování teplot minimálně na třiceti lokalitách (po dvou v každém kraji), a to v nižší a vyšší nadmořské výšce (cca do 600 m a nad 600 m). Sledování je zajišťováno pomocí datalogerů s teplotními čidly a získané hodnoty jsou automaticky zasílány v pravidelných intervalech ke zpracování. Je tak možné proložit křivku rojení křivkou teplot. Pilotně byla sledována teplota na 7 lokalitách již v roce 2017, avšak přenos dat nebyl automatický. I tak byla získaná data zajímavá a potvrdila účelnost tohoto rozšíření projektu,“ vysvětluje Petr zahradník.

V rámci sledování rojení bylo loni odchyceno 2 668 907 lýkožroutů smrkových (průměr 5 607 ks na odchytové místo), 194 816 l. severských (průměr 2 141 ks na odchytové místo) a 1 148 042 l. lesklých (průměr 45 922 ks na odchytové místo). Sledování zaregistrovaní účastníci zahájili ve 13. týdnu (27. 3.–2. 4.) a ukončili v 39. týdnu (25. 9.–1. 10.). Kontroly se uskutečnily v pravidelných intervalech 7–10 dnů.

Loni bylo první rojení l. smrkového zaznamenáno mezi 19.–22. týdnem (od začátku druhé dekády května do jeho konce), kolem 25. týdne (v polovině června) se uskutečnilo sesterské přerojování a druhé rojení bylo mezi 30.–32. týdnem (od konce července do poloviny srpna). Na zpoždění začátku rojení se výrazně projevilo chladné počasí, které neumožnilo let lýkožrouta smrkového. Obdobně tomu bylo i u l. lesklého, kde se průběh rojení značně podobá průběhu rojení l. smrkového. Poněkud odlišný je průběh rojení u l. severského. Zde byl zaznamenán vysoký odchyt již ve 14.–15. týdnu. Následně došlo k přerušení rojení v důsledku průběhu počasí a poté pokračovalo rojení ve 20.–23. týdnu se sesterským přerojováním ve 25.–26. týdnu. Druhé rojení započalo zřejmě již v 28. týdnu, ale všeobecně bylo soustředěno mezi 31.–35. týdnem, i když se zde mohlo částečně projevit opět přerojování.

O aplikaci www.kurovcoveinfo.cz:

Webová aplikace reaguje mimo jiné na zvýšený výskyt kůrovců v posledních letech především v důsledku oslabení porostů suchem a nabízí provozním lesníkům přehled o aktuálním stavu rojení v rámci ČR. Dobrovolní respondenti v pravidelných intervalech zadávají přes internet do aplikace výši odchytů do lapačů a pastí. Výstupem projektu je mapa s přiřazením jednotlivých ploch k okresům a s informací o aktuální výši odchytu a nadmořské výšce. V detailu jednotlivých ploch je zobrazena tabulka uskutečněných odchytů a graf průběhu rojení. Současně se zobrazuje kumulovaná křivka odchytu, tj. odchyty od začátku rojení až do konce letové aktivity daného škůdce. V prvním rojení jsou důležitou informací pro stanovení počtu odchytových opatření; v druhém, resp. třetím rojení se odchyty stále přičítají. Vložená data jsou jednou měsíčně vyhodnocena a informace je zveřejněna na stránkách projektu a v časopise Lesnická práce.

Návod, jak se zaregistrovat, metodiku a důležité informace k projektu najdete na stránkách www.kurovcoveinfo.cz

Kontakt za VÚLHM: doc. Ing. Petr Zahradník, e-mail: zahradnik@vulhm.cz

Kontakt za Lesnickou práci: Ing. Jan Příhoda, e-mail: prihoda@lesprace.cz

Foto 1: feromonové lapače na lýkožrouty umístěné na rozsáhlé kalamitní holině; autorské právo: https://cz.123rf.com/profile_habrda

Foto 2: mapa odchytových míst lýkožroutů v rámci projektu kůrovcové info