Proč lesní pedagogika?

 lesní pedagogika:

– prohlubuje u veřejnosti zájem o les
– zlepšuje vztah člověka k lesu a přírodě obecně
– objasňuje význam hospodaření v lese
– podporuje pochopení práce lesníků
– prohlubuje zájem o dřevo jako obnovitelnou surovinu

Jak se provádí?

bezprostředním kontaktem s přírodou
– zábavnou formou pomocí her
– vnímáním lesa všemi smysly
– vlastním objevováním, zkoumáním a tvořením

Komu je lesní pedagogika určena:

– pro každého
– především pro – předškolní, školní a jiné dětské kolektivy
– ale také pro rodiny, dospělé, seniory aj.

Proč přijít na lesní pedagogiku?

Aktivity lesní pedagogiky jsou ideální činností pro procvičování klíčových kompetencí, protože se zároveň dotýkají několika školních předmětů, a tak je mohou ideálně prakticky spojit a procvičovat.
Jsou obvykle konány v lesním prostředí erudovanými lesníky. Nejsou omezeny věkem. Na praktických ukázkách si žáci mohou ověřit ve škole nabyté vědomosti nebo naopak jsou motivováni k tomu, aby se o tom, co viděli prakticky, více dověděli. Nejedná se tedy jen o přírodopis nebo EVVO, ale dle domluvy s lesníkem, je možné se zaměřit i na další předměty – například dějepis, zeměpis, fyziku, chemii.

Aktivity jsou obvykle 4 hodinové, mohou se konat za každého počasí. Je ovšem nutné, aby děti byly vhodně oblečené, zejména pevné boty, raději dlouhé kalhoty (klíšťata, ostružiní apod.), pláštěnka, je vhodná i pokrývka hlavy, pití. Podrobnosti je dobré domluvit konkrétně s lesním pedagogem předem.
Lesníci často deklarují svou příslušnost k lesnickému povolání nejen uniformou, ale také snahou o zachování pěkného přírodního prostředí třeba formou varování nebo poučení o důsledcích lidského konání na přírodní procesy. Takže vysvětlování, proč se v lese něco smí a něco nesmí, je samozřejmou součástí.

Zdroj: http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-pedagogika