Pražští lesníci vysadili v loňském roce přes 400 tisíc lesních sazenic

Praha je od loňského roku zase o něco zelenější. Na celém území hlavního města vysadil podnik Lesy hl. města Prahy v uplynulém roce  celkem 403 tisíc mladých lesních sazenic. Nové stromky putovaly do připravených ploch v lesních porostech, do lesa V Panenkách či na větrolam v Dubči. Více než 85 % z nich tvořily listnaté dřeviny – buky, duby, javory, třešně, habry, jasany a lípy. Zbývajících necelých 15 % připadlo na jedle, douglasky, modříny a borovice. „Při výsadbách dbáme vždy na to, aby nové stromky odpovídaly přirozené druhové skladbě lesů na území hlavního města,“ uvádějí Lesy hl. města Prahy. 

V roce 2018 vysadily pražské lesy 347 tisíc listnatých a 56 tisíc jehličnatých sazenic. Z listnatých druhů měly největší zastoupení sazenice dubu zimního (117 tisíc) a letního (96 tisíc) a buku lesního (40 tisíc), kromě nich bylo vysázeno také menší množství sazenic javoru mléče, javoru babyky, třešně, habru, lípy a jeřábu břeku. Z jehličnatých druhů byly nejpočetnější borovice lesní (31 tisíc) a jedle bělokoré (10 tisíc). Doplnily je modříny opadavé a douglasky tisolisté.

„V loňském roce jsme završili práce na novém lese v Panenkách na východě Prahy. V lokalitě mezi Běchovicemi a Kolodějemi jsme v uplynulých dvou letech vysadili desítky tisíc nových sazenic na více než 17 ha půdy. Dřívější zemědělské pozemky se tak zazelenají již v kompletní sestavě tisíci duby, buky, habry, jasany, třešněmi, borovicemi, modříny, douglaskami a jedlemi.

S dalšími výsadbami jsme se přesunuli o pár kilometrů dál. Nedaleko lesa V Panenkách se nachází další námi osázené místo. Celých 28 tisíc sazenic na bezmála 3 ha jsme vysadili na ploše nacházející se v městské části Praha-Dubeč. Doufáme, že se nové duby, javory, habry, lípy, buky, lípy, douglasky, borovice a modříny v budoucnu zhostí své funkce větrolamu a ochrání přilehlá místa před poryvy větru.

Abychom novým sazenicím dali co největší šanci na úspěšný růst, musíme se o ně po výsadbě ještě několik let intenzivně starat. Dbáme na to, aby je netrápila okolní buřeň, která by jim ubírala vláhu i světlo, a také stromky chráníme před mlsnou lesní zvěří oplocenkami či nátěry. V uplynulém roce jsme se tímto způsobem postarali o 368 ha mladých lesních porostů.“ uvádějí Lesy hl. města Prahy.

Zdroj: http://www.lhmp.cz