Právě vyšly nové Zprávy lesnického výzkumu

Právě vyšlo třetí číslo recenzovaného vědeckého časopisu Zprávy lesnického výzkumu. Časopis vydává Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. ve svém Lesnického informačním centru. V novém čísle se můžete například dozvědět, jaká je struktura přirozené horské smrčiny v závislosti na věku, nadmořské výšce a expozici. Dalšími tématy jsou mimo jiné: Závěry hodnocení retence vody v půdě v lesním a nelesním prostředí, Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní nebo Genetická variabilita vybraných populací borovice lesní v České republice. Časopis ZLV 3/2016 je volně ke stažení zde: http://bit.ly/2fesq9g